Risk för stora neddragningar på Sahlgrenska

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har fått betydligt mindre beställningar på sjukvård för 2012 jämfört med i år. Minskningen motsvarar 1 000 tjänster och det finns risk för att hela verksamheter måste stängas.

12 oktober 2011

– Det här är ett skräckscenario för våra medlemmar. Redan i dag är vi tajt bemannade och dras med överbeläggningar. Om det blir värre kommer arbetsmiljön att bli förfärlig för dem som får vara kvar, säger Marita Tenggren, förtroendevald för Vårdförbundet.

På ett möte med de fem beställarorganisationerna kom det fram att de har minskat sina beställningar av sjukvård 2012 så mycket att skillnaden mellan den vård som i dag produceras och det som beställts för nästa år är 550 miljoner kronor.

– Vi fick veta att det inte går att hämta hem genom effektiviseringar, utan om det här scenariet blir verklighet måste man stänga hela verksamheter och göra sig av med 1 000 anställda, berättar Marita Tenggren.

De exakta siffrorna vill Eva Arrdal, ekonomi- och marknadsdirektör på Sahlgrenska, inte bekräfta i dag, eftersom beställningsprocessen ännu inte är avslutad. Men hon säger till Dagens medicin att det finns ett gap mellan förslagen till beställningar för nästa år och den vård som bedrivs i dag och att läget är mycket ansträngt inför 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida