Sjukhuschefen i Varberg avgår

Kristina Wallentin, chef för Varbergs sjukhus, lämnar i dag tisdag sitt uppdrag med omedelbar verkan. "Situationen har blivit ohållbar", säger hon i ett meddelande till personalen. (Uppdaterad 15.30)

I meddelandet som på tisdagsförmiddagen publicerades på landstinget i Hallands intranät skriver hon:

”Sjukhuset står inför stora och allvarliga utmaningar, då är det inte gynnsamt att hela tiden ha fokus på min person. För att sjukhuset ska få arbetsro har jag bett om att få lämna mina uppdrag. Den fokusering på min person jag utsatts för under de senaste månaderna har berövat mig glädje och energi att fullfölja mitt åtagande”.

”Läkarna har inte varit nådiga”

Gunnel Persson, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Halland, fick beskedet på måndagskvällen.

– Vi tycker att det är tråkigt men respekterar Kristinas beslut, säger hon.

Sjukhuset har dragits med miljonunderskott och Kristina Wallentin har haft det svåra uppdraget att genomföra besparingarna för att få balans i ekonomin.

– Det har medfört problem, framför allt på medicinkliniken. Och om jag säger så här, läkarna har inte varit nådiga mot henne, säger Gunnel Persson. 

Respekterad lyssnare 

Kristina Wallentin, som är sjuksköterska i grunden, har ett förflutet i Vårdförbundet och är fortfarande medlem. Förhandlingarna mellan henne och Vårdförbundet har präglats av både bra samarbete och bra förhandlingsklimat, anser Gunnel Persson.

– Vi har alltid blivit mötta med respekt och hon har lyssnat på vad vi har sagt, sedan tycker vi inte alltid samma sak.

Kritiserad chef

Under de senaste månaderna har Kristina Wallentin fått massiv kritik från från bland annat sjukhusets läkarkår. Kritiken har framför allt gällt beslutet att polisanmäla en läkare för dataintrång efter att läkaren läst en patientjounal tillhörande en avliden patient.

Läkaren hade inget behandlingansvar för patienten utan läste journalen för att kunna skriva en avvikelserapport, något som enligt åklagren i ärendet är helt förenligt med gällande lagstiftning. Förundersökningen mot läkaren lades sedan ned.

Så sent som på tisdagsmorgonen skrev Hallands Nyheter om att flera läkare skrivit på namnlistor och krävt sjukhusledningens avgång.

Ny tillförordnad sjukhuschef blir Anders Dybjer, som även är sjukhuschef på Länssjukhuset i Halmstad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida