Sjukhusen i Skåne tvingas spara ytterligare 300 miljoner kronor

Sjukhusen i Skåne tvingas spara ytterligare 300 miljoner kronor
Mats Runsten befarar att det nya sparkravet kommer att slå hårt mot såväl sjuhuspersonalen som patienterna. Foto: Anders Olsson

Det största sparkravet någonsin väntar sjukhusen i Skåne nästa år, enligt oppositionen. Vårdförbundet varnar för att besparingarna kommer att drabba alla parter.

– Vi är mycket bekymrade, det här kommer att slå hårt mot både patienter och personal, säger Mats Runsten, Vårdförbundets tillförordnade ordförande i Skåne.

För en månad sedan kunde Vårdfokus rapportera att Region Skåne plötsligt upptäckte att nästa års budget går minst en miljard kronor back. Men hur detta skulle slå mot vården var oklart.

Nu meddelar den politiska så kallade femklövern i regionen att ytterligare 400 miljoner kronor måste sparas nästa år ute i verksamheterna, utöver årets underskott på drygt 400 miljoner kronor. Sjukhusen får stå för den största delen av det nya sparkravet, 300 miljoner kronor.

Tillsammans med 60 miljoner som ska skäras bort från sjukhusens försörjningsverksamhet, det vill säga städ och transport, innebär det att sjukhusen tillsammans ska spara närmare 800 miljoner kronor på ett år.

Mats Runsten, som just börjat gå igenom den 1 980 sidor tjocka budgeten, konstaterar att det inte går att spara så mycket – eller effektivisera som termen lyder i budgeten.

– Att lägga sparbeting på sjukhusförvaltningarna är ett klassiskt sätt att lägga budget på. Men alla vet att förvaltningarna inte klarar det och så fortgår underskottet och blir högre för varje år.

Följden blir en generell försämring på alla plan, konstaterar Mats Runsten. Antalet vårdplatser minskar, personalen flyr, och övertidsuttaget slår i taket.

– Det går att effektivisera vården på lång sikt. Men inte samtidigt med ett sparbeting och med dagens gamla organisationsmodeller från 70-talet. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida