Sjuksköterskorna i Hedemora kämpar mot nedskärningar

När Hedemora kommun tar sin budget för 2011 nästa tisdag innebär det att sju sjuksköterskor måste sägas upp. Vårdförbundet protesterar mot nedskärningarna.

Vård- och omsorgsförvaltningen måste spara pengar. Enligt budgetförslaget, som behandlas på tisdag i nästa vecka, handlar det om fem miljoner kronor. Hela den besparingen tas enligt underlaget ut på kommunens sjuksköterskor. Nästan var tredje sjuksköterska kommer att sägas upp om budgeten går igenom.

– Vi fick veta det av en slump vid en arbetsplatsträff i slutet av september, berättar Kristina Nilsson, förtroendevald för Vårdförbundet i Hedemora kommun.

Allt syns inte i budgeten

Det luriga är, tycker hon, att hela neddragningen inte syns i budgeten. Det finns nämligen fyra sjuksköterskor i kommunen som har lasats in.

– De går utanför budget men de är med i verksamheten fullt ut och jobbar lika mycket som vi andra, säger Kristina Nilsson.

Hon menar att det är förståeligt att den tjänst som fanns på det numera nedlagda boendet i Långshyttan försvinner. Sjuksköterskorna kan också förstå att ytterligare någon tjänst kanske måste dras in – nämnden har dragits underskottet länge. Men den neddragning som nu är på gång betecknar hon som katastrofal.

Fruktar för den sänkta kvaliteten

Kristina Nilsson menar att sjuksköterskorna tidigare har kunnat vara stolta över den kvalitet som äldrevården i Hedemora har erbjudit. Den kommer kommunen inte att kunna upprätthålla om en tredjedel av sjuksköterskorna måste gå.

– Vi har begärt att kommunen nu ska tala om vad vi ska göra och vad vi ska sluta med, säger Kristina Nilsson.

Sjuksköterskorna har skrivit till kommunfullmäktige för att försöka få en omprövning till stånd. I den påpekar de att vårdkvaliteten för de äldre kommer att sjunka samtidigt som patientsäkerheten försämras om uppsägningarna genomförs.

Många går snart i pension

Kristina Nilsson tycker också att det är extra olyckligt att skära ner i personalstyrkan just nu. Inom en femårsperiod kommer åtta sjuksköterskor att gå i pension. Hon fruktar att det blir svårt att rekrytera nya om så många sägs upp nu.

Sjuksköterskorna har också begärt att få träffa politikerna för att lägga fram sin sak. I går kväll, torsdag, fick de träffa delar av oppositionen, men majoriteten hade inte tid.

– Vi hade ett viktigt möte inplanerat sedan tidigare och vi prioriterade det, säger kommunalrådet Ulf Hansson (S).

Mildra effekterna

Han avböjer att svara på frågor om själva budgetförslaget och hänvisar till omsorgsnämndens ordförande Per Jansson. Vårdfokus.se har sökt honom utan resultat.

Om beslutet det går igenom kommer Vårdförbundet i förhandlingar försöka att mildra konsekvenserna för de enskilda medlemmarna.

– Kanske kan en pensionslösning eller ett avgångsvederlag för dem som inte har så långt kvar till pensionen vara en lösning, säger ombudsmannen Agneta Johansson i Dalarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida