vårdekonomi

Stort överskott i landsting och kommuner

Förra året gick 18 av 21 landsting med plus och hela 98 procent av kommunerna redovisade ett positivt resultat. Ökade statsbidrag och större skatteintäkter är de främsta orsakerna.

Endast tre landsting/regioner gick back förra året: Skåne, Jämtland/Härjedalen och Blekinge. Landstingens samlade överskott 2016 är 3,4 miljarder, en förbättring med 2,8 miljarder sedan året innan då nästan vartannat landsting redovisade underskott. Det visar nya siffror från SCB, Statistiska centralbyrån.

Även kommunerna gick betydligt bättre 2016 jämfört med året innan. Överskottet är totalt 21,5 miljarder. 98 procent av kommunerna gick med plus, jämfört med 89 procent året innan.

De stora överskotten förklaras främst av flera tillfälliga statsbidrag. Det statsbidrag som har störst betydelse är det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen, men landstingen har också fått ett extra statsbidrag på ungefär 1 miljard för att förstärka hälso- och sjukvården.

En annan förklaring är ökade skatteintäkter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida