Sundsvall. 40 riskerar jobben

Farhågan var att 100 sjuk-sköterskor och biomedicinska analytiker skulle varslas. Efter hot om anmälan till Arbetsmiljöverket har det krympt till 40 sjuksköterskor.??

Troligtvis klarar sig alla biomedicinska analytiker. ?

— Det är en av deras tjänster som är i farozonen, men med tanke på de kommande pensionsavgångarna tror jag att arbetsgivaren anstränger sig för att slippa säga upp den personen också, säger Conny Carlsson, ombudsman för Vårdförbundet i Västernorrland.?

Från början skulle omkring 100 sjuksköterskor och biomedicinska analytiker sägas upp. Efter turordningsförhandlingar har det alltså krympt till 40 sjuksköterskor.?

— Vi tror att arbetsgivaren har tagit till sig vårt hot om en anmälan till Arbetsmiljöverket om riskerna för såväl arbetsmiljön som för patientsäkerheten, säger Conny Carlsson.?

Principen om sist in — sist ut följs med undantag för barnmorskor och röntgensjuksköterskor, liksom för fem sjuksköterskor med specialistutbildning. Conny Carlsson hoppas dock att antalet sjuksköterskor som tvingas sluta ska fortsätta minska och i slutänden bli betydligt färre än 40.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida