Tuffare tider kan vänta redan stressade skolsköterskor i Halmstad

Nyligen anmälde Vårdförbundet Halmstads kommun till Arbetsmiljöverket på grund av skolsköterskornas pressade situation. Skolsköterskorna i Halmstad hinner inte med sitt arbete. De arbetar för mycket övertid och har ansvar för alltför många elever. Men verksamhetschefen  befarar ytterligare besparingar.

Skolsköterskorna på gymnasierna i Halmstad är oroliga både för sin egen och för elevernas hälsa. För att hinna med måste de ofta arbeta övertid och de har svårt att ge eleverna i årskurs ett de årliga hälsosamtal de har rätt till.

Förstår oron

Arbetsgivaren, verksamhetschefen Susanna Härenstam, förstår deras oro, men är i sin tur orolig för att skolorna ska tvingas dra ner på verksamheten ännu mer.

– Nästa vecka har politikerna i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträde och då ska de besluta om vi måste minska resurserna ytterligare. Elevantalet minskar här, precis som på andra gymnasier i landet, och vi måste göra kostnadsanpassningar som framför allt kommer att drabba lärarna, men också elevhälsan, säger hon.

Genomdriver politikerna det budgetförslag som ligger väntar personalminskningar på Halmstads gymnasieskolor hösten 2013.

Redan risker för ohälsa

Susanna Härenstam förstår skyddsombudets oro för skolsköterskorna. I samband med tidigare neddragningar gjordes en risk- och konsekvensanalys där risker både för elever och personal räknas upp: Övertid och stress som leder till ökad ohälsa, risk för felbedömningar och brist på tid som gör att eleverna inte får de hälsosamtal som de har rätt till enligt skollagen.

– Vi har försökt att omfördela resurserna på de tre gymnasierna men det har inte varit så lätt eftersom alla tycker att de har mycket att göra. Därför har vi tidigare tagit in extrapersonal så att hälsosamtalen har kunnat genomföras, men det har inte ekonomin tillåtit det senaste året, säger Susanna Härenstam.

Arbetsuppgifter väljs bort

I stället har skolledningen nu valt att titta på vilka arbetsuppgifter som skolsköterskorna kan välja bort. Tvärprofessionella möten om elever med särskilda behov eller andra möten om elevers hälsa kan få stryka på foten.

– Det kan vara ett sätt att få ner övertiden och minska stressen. Sammantaget går det en hel del tid till olika möten. Det är tungt – men det är det för många personalkategorier i dag. Vi har en minskande budget som vi måste förhålla oss till, säger verksamhetschefen Susanna Härenstam.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida