Tema Feber

8 av 10 covidsjuka vuxna har feber

8 av 10 covidsjuka vuxna har feber
Illustration: Getty images

Feber är ett av de vanligaste symtomen vid covid-19. Men att screena resenärer på flygplatser är en ”fullständigt meningslös metod”, menar forskaren Märta Sund Levander.

Forskning om hur vanligt det är med feber vid covid har visat olika resultat. Det kan bland annat bero på hur man sätter gränsen för vad som räknas som feber. En systematisk översikt från april reder ut frågan.

Resultatet visar att nästan 80 procent av dem som insjuknat i covid-19 fick feber. Bland barn var det dock bara omkring hälften.

I den här metastudien definierades feber utifrån låg feber (37,3–38,0), medel (38,1–39,0) och hög (mer än 39 grader). Bland vuxna hade 38 procent låg, 44 procent medel och 15 procent hög feber. De som drabbades av svårare covid hade oftare högre temperatur.

Feberscreening

Många försök har gjorts med feberscreening för att upptäcka covid. På
flygplatser och arbetsplatser har temperaturen mätts med infraröd termometer som riktas mot pannan.

— Det är en fullständigt meningslös metod som ger ett svårtolkat värde. Tanken är god men tekniken är inte utvecklad än, säger Märta Sund Levander, sjuksköterska och biträdande professor vid Linköpings universitet som forskar om feber och kroppstemperatur.

Temperatur som mäts i pannan påverkas av hudkrämer, fukt och förhållanden i omgivningen. Dessutom svänger kroppstemperaturen under dygnet och påverkas av om du stressat, ätit, tagit mediciner och mycket annat. Frågan är också vad vi menar med feber. Den individuella temperaturen varierar. För den som har en låg grundtemperatur kan 37,3 betyda feber medan det för en annan person är det normala.

— Om du ska ut och flyga och inte känner dig helt bra är det också troligt att du tar något febernedsättande, men du är fortfarande smittsam, säger Ewa Grodzinsky, biomedicinsk analytiker och docent vid Linköpings universitet.

Livshotande tillstånd

Omkring 240 barn i Sverige har drabbats av hyperinflammation som komplikation efter genomgången covid, MIS-C. Det finns även fall där vuxna insjuknat, MIS-A. Tillståndet MIS, multisystemiskt inflammatoriskt syndrom, är en kraftig immunologisk reaktion. Det orsakas av virus och ett felriktat immunsvar som leder till en autoimmun attack av kroppsegna proteiner i vävnader som hjärta och blodkärl.

Det är ett mycket allvarligt tillstånd med hög feber och livshotande svikt i flera organ som kräver snabb och intensiv behandling. För att dämpa immunförsvarets reaktion ges en kraftfull cocktail av olika läkemedel. Varför vissa drabbas vet man ännu inte.

Källor om feber och covid

  • PlosOne: Prevalence and characteristics of fever in adult and paediatric patients with coronavirus disease 2019.
  • Läkartidningen: Hyperinflammation hos vuxna med covid-19 – ovanligt men allvarligt.
  • European Journal of Pediatrics: Multisystem inflammatory syndrome in children related to COVID-19: a systematic review.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida