200 miljoner för utveckling av äldreomsorgen

Nu anslår regeringen 200 miljoner för att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, utveckla ett program för att utveckla äldrevården. 

Regeringen och huvudmännen ska gemensamt utforma hur kvaliteten i vård och omsorg av äldre ska bli bättre. Åren 2010 och 2011 anslås 50 miljoner per år särskilt för detta, medan satsningen för 2012 kommer att vara 100 miljoner kronor.

 

Tillgången på data och kvalitetsindikatorer, främjande av mångfald av utförare samt samverkan kring äldre och multisjuka är exempel på vad regeringen vill prioritera i den treåriga satsningen.

Kristina Jennbert är handläggare på Sveriges kommuner och landsting. Hon har inte hunnit sätta sig in i regeringens förslag. Eftersom arbetet ska ske gemensamt mellan SKL och regeringen vill hon inte kommentera hur det ska utformas.

Välkommet program

Vårdförbundet välkomnar ett nytt program för äldreomsorg.

– Sjuksköterskor är specialister på omvårdnad och har sin givna plats inom äldrevården. Regeringen har rätt i att det behövs åtgärder för att stärka och stödja kunskapsbaserad styrning, förbättrad uppföljning och kontroll av kvaliteten inom äldreomsorgen, säger Anna-Karin Eklund i ett uttalande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida