Advokaten underkänner de medicinska bevisen i dråpmålet

Den dråpåtalade läkarens advokat Björn Hurtig ifrågasätter starkt tillförlitligheten i de analyssvar som getts av Rättsmedicinalverket. De höga halter tiopental som åklagaren pekar på är extremt missvisande, sade han i rätten i dag.

På eftermiddagen var det dags för läkarens advokat Björn Hurtig att redovisa varför man bestrider brottet.

Läkaren har setts med spruta

För det första säger läkaren själv att hon inte har gett tiopental.

– De vittnesmål vi kommer att få höra är spretiga. Läkaren har setts med en spruta i handen, men det hon har gett är koksalt upprepade gånger för att hålla infarten öppen, sade Björn Hurtig.

Han hävdade också att utredningen inte har visat att flickan avled till följd av tiopentalförgiftning och att det inte ens går att visa att läkemedlet har getts medan hon var i livet.

Sjuksköterska vittnar

Åklagaren visade på förmiddagen att det inte finns journalfört att flickan skulle ha fått tiopental en enda gång under sin vistelse på Astrid Lindgrens sjukhus och menade att det därför måste ha getts strax innan hon dog.

Men enligt Björn Hurtig kan hon mycket väl ha fått det vid flera tillfällen tidigare, trots att det inte antecknats i journalerna. Försvaret har kallat en sjuksköterska att vittna om att flickan fick tiopental vid ett ingrepp en dryg vecka innan hon avled. Det journalfördes aldrig.

Missvisande resultat

Försvarets starkaste invändning är att de analyssvar som getts av Rättsmedicinalverket inte är tillförlitliga. Det handlar både om hur proverna har tagits och hur de har analyserats.

Enligt Rättsmedicinalverket hade flickan skyhöga koncentrationer av tiopental i blodet, men resultaten är extremt missvisande på grund av felaktiga mätmetoder, anser försvaret.

– Vi ifrågasätter inte att det fanns tiopental i blodet vid obduktionen, men vi ifrågasätter kvantiteten, sade Björn Hurtig.

Han inledde också sin sakframställan med att huta åt åklagarsidan för att de slarvar med terminologin och enligt honom inte kunde skilja på ”dos” och ”koncentration”.

Frågan om vem som är mest insatt och trovärdig kommer att bli en viktig ingrediens i det här komplicerade målet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida