Akademiska vägrade spara könsceller åt transsexuell

Akademiska sjukhuset i Uppsala har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen efter att en transsexuell person nekats fertilitetsbevarande åtgärder. RFSL anser att sjukhuset vantolkat lagen.

Det var i början av september som en transsexuell person i 20-årsåldern fick veta att han av reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala nekats fertilitetsbevarande åtgärder.

Motiveringen från sjukhusets sida är dels att det är olagligt för den som går igenom en utredning om transsexualism att spara könsceller, dels att sjukhuset inte utför sådana åtgärder av ”sociala skäl”.

– Visserligen har tekniken gått framåt sedan lagen skrevs, men vi har tolkat den så att den som genomgått ett könsbyte inte ska kunna få barn. Lagen är kritiserad och under debatt och kan säkert komma att ändras. Men fram till dess måste vi tolka lagen enligt lagstiftarens intention, säger Mats Holmberg, landstingsjurist vid Landstinget i Uppsala län.

”Lagstiftarens intention” syftar på att behandling för transsexualism och intersexualitet bara får ges den som steriliserat sig. Detta för att juridiska män respektive kvinnor inte ska kunna bli biologiska mammor respektive fäder.

Ulrika Westerlund, förbundsordförande för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, anser att även om lagen är oklar – hon säger att det fullt möjligt att gå igenom en del behandlingar utan att sterilisera sig – så är landstingets lagtolkning helt uppåt väggarna.

– Den här personen har inte ansökt om sitt juridiska könsbyte än. Rent teoretiskt går det inte att veta att personen kommer att byta juridiskt kön i framtiden, så sjukhuset har beslutat utifrån en förväntan om vad personen kommer att göra. Lagen handlar om det juridiska könsbytet, som inte har skett ännu, säger hon.

DO har ännu inte tagit ställning till om Akademiska sjukhuset gjort sig skyldiga till diskriminering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida