Vårdanalys

Äldre nöjda med vården – men det kan bli bättre

Äldre nöjda med vården – men det kan bli bättre
Patienter som är 65 år eller äldre upplever ofta att läkaren inte ger dem tillräckligt med tid. Arkivbild: Mostphotos

Åtta av tio av tio svenskar över 65 år är nöjda eller mycket nöjda med den vård de fått det senaste året. Men på flera områden är den svenska hälso- och sjukvården sämre än i flera andra jämförbara länder.

Det visar en ny rapport från myndigheten för vård och omsorgsanalys där resultaten från en stor internationell hälsopolitisk undersökning sammanfattas (se faktaruta intill denna artikel).

Patienter som är 65 år eller äldre har i elva olika länder intervjuats om sina erfarenheter av vården. Totalt har 7 000 svenskar deltagit.

Förutom att flertalet av de svenska patienterna förklarat sig nöjda med vården är Sverige också det land där minst andel av patienterna avstått från vård på grund av kostnaderna.

Allt är inte positivt.

Andelen patienter med fast läkarkontakt är lägst av alla länder och har sedan 2014 sjunkit från 67 till 60 procent.

Sverige är också det land där lägst andel upplever att läkaren känner till deras medicinska historia och där störst andel av patienterna upplever att läkaren inte avsätter tillräckligt med tid för dem.

Även när det gäller att koordinera och samordna olika vårdkontakter är Sverige sämre än flera av de jämförbara länderna. Endast hälften får hjälp av vårdpersonalen med att koordinera vården mellan olika vårdgivare och mottagningar.

Blivit bättre

Jämfört med 2014, då en liknande undersökning gjordes, har det dock blivit bättre inom vissa områden.

Exempelvis är det numera fler som får tid hos en specialistläkare inom en månad.

Andelen som får en genomgång av sina läkemedel i samband med att de skrivs ut från sjukhus har ökat från 55 till 66 procent.

Fakta om undersökningen

  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar varje år den svenska delen av en stor internationell undersökning om hälso- och sjukvården som leds av The Commonwealth fund i USA.
  • Årets undersökning – The Commonwealth fund's 2017 international health policy survey of adults in 11 countries – riktar sig till befolkningen 65 år och äldre.
  • Förutom Sverige ingår följande tio länder i undersökningen: Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida