Alla ska kunna läsa sin journal via nätet

Den 1 juli 2008 räknar regeringen med att den nya patientdatalagen ska träda i kraft. Förhoppningen är att i princip alla medborgare om några år ska kunna kommunicera sin vård och läsa sina egna journaler via nätet. Vårdens olika aktörer ska också enkelt kunna utbyta viktig patientinformation med varandra.

Det framgår av den lägesrapport över den nationella IT-strategin för vård- och omsorg som socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen presenterade i dag i samband med öppnandet av Vitalis-mässan i Göteborg.

– Den nationella IT-strategin, som det finns en total politisk uppslutning kring, har bidragit till att förändra synen på IT-lösningar i vården. Det handlar inte längre om teknik utan om att leverera verksamhets- och patientnytta, sade Karin Johansson, statssekreterare vid socialdepartementet i sitt invigningstal.

Enades förra året

Den nationella IT-strategin för vård och omsorg antogs i mars 2006. Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket och Carelink enades för första gången om ett gemensamt förhållningssätt till hur IT ska användas för att stödja medborgarnas delaktighet i vården och utveckla vårdverksamheterna. Visionen är att:

? alla medborgare, patienter och anhöriga ska ha enkel tillgång till information om vård, hälsa och den egna hälsosituationen

? personal inom vård och omsorg ska ha tillgång till välfungerande och samverkande IT-stöd

? de ansvariga med hjälp av IT ska kunna följa upp och jämföra verksamheterna avseende patientsäkerhet, kvalitet med mera.

Kommunerna har problem

Redan 2010 beräknas samtliga landsting ha infört de tekniska funktioner som krävs för att informationsöverföringen ska kunna ske smidigt och säkert. Problemet är kommunerna som har haft betydligt svårare för att samordna sig än landstingen och regionerna.

I den paneldebatt som hölls mellan olika förbunds- och myndighetsföreträdare under förmiddagen deltog bland annat Vårdförbundets ordförande Anna Karin Eklund. Hon framhöll att det kan komma att behövas särskilda ekonomiska bidrag och kanske också färdiga systemlösningar riktade till de mindre kommunerna. Detta för att de ska har råd och möjlighet att gå med och att få tillgång till informationssystem som samverkar med den övriga vården.

Måste vara användarvänliga system

Anna Karin Eklund framhöll också vikten av att få fram användarvänliga system. Hon hänvisade bland annat till Vårdförbundets egen medlemsundersökning kring IT som presenterades i förra veckan. Enligt den tvingas i dag personalen i genomsnitt använda sju olika datasystem per dag för att fullgöra sitt jobb. Tre av fyra har aldrig varit med vid utformningen av datasystemen på arbetsplatsen och hela 65 procent anser att de system de använder inte är användarvänliga.

– Det kommer att bli mycket, mycket roligare att arbeta i vården om vi förbättrar och utvecklar den så att individerna får möjlighet att ta ett större ansvar för sin hälsa och blir mer delaktiga som patienter. IT kommer att göra det möjligt, men det måste vara utformat på ett sätt som gör att vi känner att det stödjer oss i vårt arbete. Om vi inte blir inbjudna måste vi bjuda in oss själva för att se till att det blir så, sade Anna Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida