coronaviruset

Anders Tegnells råd till vårdpersonal om risk för smitta

Anders Tegnells råd till vårdpersonal om risk för smitta
Statsepidemiolog Anders Tegnells viktigaste råd till vårdpersonal i dag är att stanna hemma om man är sjuk – för att skydda äldre, sköra patienter. Foto Claudio Bresciani / TT.

Jobbar du i vården, tillhör en riskgrupp och är orolig att bli svårt sjuk i covid-19? Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det ålder som är den största riskfaktorn.

I takt med att antalet coronafall blir allt fler i Sverige ökar trycket på vårdpersonalen som ska ta hand patienterna. I kommentarer på facebook undrar Vårdfokus läsare hur de ska tänka om de tillhör någon riskgrupp själva.

Vårdfokus har fört några av frågorna vidare till statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten.

Är det ökad risk att bli allvarligt sjuk av corona om man har till exempel astma?

– Nej, det är det inte. Även om det inte finns jättemycket data så kan vi se från både Kina och Italien att ålder är den enskilt största riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i corona. Ålder i kombination med en kronisk sjukdom ökar risken något, men inte så mycket vad vi kan se i dag, säger Anders Tegnell.

Enligt kinesiska och italienska studier finns det en liten ökning av risken att bli allvarligt sjuk för personer med underliggande hjärtsjukdom, cancer eller diabetes. Astma nämns inte som någon ökad riskfaktor.

Välbehandlad grundsjukdom

Grundregeln är – som alltid – säger Anders Tegnell att ju bättre behandlad du är i din grundsjukdom desto mindre risk är det att du bli allvarligt sjuk av den här infektionen.

Vilka råd vill du ge vårdpersonal som är oroliga för att bli smittade i sitt arbete?

– Risken att bli smittad av corona i dag är inte större på sjukhus än i samhället i stort. Med normala försiktighetsåtgärder är risken att bli smittad väldigt liten. De allra flesta som får corona får en mild infektion och kanske inte ens märker av det, som det ser ut nu.

Enligt Anders Tegnell finns det inget i dag som tyder på att vårdpersonal skulle vara extra utsatt, vilket var fallet med sarsepidemin 2002 till 2003 då 20 procent av fallen var sjukvårdspersonal.  

Samtidigt kommer rapporter både från Kina och Italien om vårdpersonal som dött av corona, till exempel den unga läkaren som var den första att rapportera om covid-19 från Wuhanprovinsen.

– Det kommer alltid att finnas undantag. Troligtvis handlar det om att de här personerna utsatts för väldigt höga smittdoser utan att ha haft skyddsutrustning, säger Anders Tegnell.

Stanna hemma

Statsepidemiologen understryker att det allra viktigaste rådet till vårdpersonal i dag är att inte gå till jobbet om man känner sig minsta sjuk.

– Stanna hemma! Det gäller även vid snuva och lite ont i halsen. Vi måste skydda de äldre patienterna som finns i vården och det är de som riskerar att bli allvarligt sjuka av coronavirus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida