Ängelholm. Skuldtyngd läkarpraktik håller inne löner

I mer än två månader har personalen på Läkargården i Ängelholm varit utan lön. De känner sig psykiskt misshandlade av företagsledningen.?

På arbetsplatsen finns ett tiotal anställda, varav två är medlemmar i Vårdförbundet. Vårdcentralen har under en tid saknat medicinskt ansvarig läkare. Elen har dragits in eftersom räkningar inte har betalats, vilket betyder att varken telefoner eller patientjournaler har kunnat användas tidvis. Förutom att personalen upplever sig psykiskt misshandlad av företagsledningen har lönen för mars och april inte betalats ut.

Trots det gick personalen så sent som i slutet av maj till arbetet för att inte lämna patienterna i sticket.

Vårdförbundet har begärt ett ingripande från Arbetsmiljöverket då arbetsgivaren Martin Wikström inte kommit med någon plan för hur arbetsmiljön ska säkras. Han uppges vara bosatt i Holland och personalen har endast kontakt med honom via e-post.

Ytterligare ett par av Vårdförbundets medlemmar har drabbats på liknande sätt i två andra företag som Martin Wikström har haft inflytande över. Därför ser förbundet över möjligheterna att få företaget försatt i konkurs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida