Anmälan. Sjuksköterskan som stängde av respirator riskerar legitimationen

Socialstyrelsen vill dra in legitimationen för den barnsjuksköterska som stängde av respiratorn så att en svårt sjuk för tidigt född pojke dog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna förra våren. Dessutom vill myndigheten att hon tvingas genomgå en läkarundersökning.

Som skäl anges sjuksköterskans många skrivelser i ärendet, att hon inte anser sig ha begått något som helst fel, hennes uppträdande i kontakter med Socialstyrelsen och hennes agerande vid tidigare incidenter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida