Arbetsbelastningen i Stockholms vårdtunga områden har ökat

Sedan Vårdval Stockholm infördes i januari har antalet patienter och besök hos läkare på vårdcentraler ökat, medan antalet besök hos distriktssköterskor har minskat något. Det visar en utvärdering av systemet som landstingets utredare presenterade i dag.

Ersättningsnivåerna i Vårdval Stockholm innebär att vårdcentralerna tjänar mest på läkarbesöken. För varje läkarbesök får mottagningen 485 kronor från landstinget. Varje sjuksköterskebesök ger en ersättning på 200 kronor, och undersköterskebesöken 100 kronor.

Vårdcentraler i socioekonomiskt tunga områden missgynnas jämfört med tidigare ersättningssystem och utvärderingen av Vårdval Stockholm visar också att arbetsbelastningen där har ökat. Intervjuer med verksamhetschefer visar att personalen arbetar mycket övertid och att de har mindre tid till fortbildning än tidigare.

Mindre överskott i vårdtunga områden

Varje läkare i vårdtunga områden har 53 procent fler patientbesök jämfört med läkare i lätta områden och vårdcentralerna har också högre kostnader för att bedriva vård. Mottagningar i lätta områden visar ett överskott på nio procent, medan mottagningar i tunga områden har ett överskott på tre procent.

Ersättningssystemet och den fria etableringsrätten har fått till följd att de flesta nyetableringar av mottagningar har skett i arbetsplatstäta och lätta områden som Kista och Stockholms innerstad. Sedan den 1 januari har 18 nya husläkarmottagningar etablerats i områden som Bromma, Järfälla, Norrmalm, Saltsjöbaden, Solna och Östermalm.

Nya mödravårdscentraler har etablerats i Stockholms innerstad samt i Kista, medan två tidigare mottagningar har gått samman till en i två områden: Botkyrka och Kista/Rinkeby. På ungefär samma sätt ser det ut när det gäller barnavårdscentraler.

Men Stockholms moderata sjukvårdslandstingsråd verkar nöjd med vad utvärderingen visar.

”Vi kan tydligt se att vi går mot en rättvisare och mer tillgänglig nära hälso- och sjukvård där patientens val står i centrum”, skriver Filippa Reinfeldt i en debattartikel i lördagens Svenska Dagbladet. Hon fanns inte på plats för kommentarer under dagens presskonferens, men det gjorde det socialdemokratiska oppositionslandstingsrådet Dag Larsson.

Han drar inte samma slutsatser av utvärderingen som Filippa Reinfeldt.

Farhågor har besannats

– Det här visar att våra värsta farhågor besannats. Vårdval Stockholm har inneburit att vi har fått mer sjukvård där folkhälsan redan är bra. Det visar det faktum att vi har fått fler producenter av sjukvård i lätta områden, säger han.

Dag Larsson anser att det behövs en resursförstärkning i de vårdtunga områdena och hoppas nu på blocköverskridande överenskommelser om hur ersättningen ska se ut. Han varnar också för det slöseri med resurser som fler läkarbesök innebär.

– Det är absurt att vårdcentraler gör sig av med undersköterskor och sjuksköterskor samtidigt som allt fler patienter besöker läkare även för smärre ingrepp. Det är ett slöseri med skattepengar, därför borde ersättningen för besök hos sjuksköterskor höjas.

Ska se över ersättningsnivåerna

De utredande tjänstemännen från Stockholms läns landsting tycker att det för tidigt att slå fast något efter bara fyra månader och är försiktiga med att dra några slutsatser av sin utvärdering. Men de har fått rekommendationer att se över ersättningsnivåerna, så ett underlag för ändrade sådana ska tas fram.

– Ett sätt kan vara att titta på åldergränserna och höja ersättningen för yngre patienter. Unga patienter bor ofta i vårdtunga områden, säger Anders Olsson, utredare och projektledare för Vårdval Stockholm.

De uttryckte också en önskan att stimulera vårdgivare till att vilja etablera sig i vårdtunga områden.

– Vi ska försöka hitta ett system som skapar bättre konkurrensneutralitet, säger Catarina Andersson Forsman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.

Nästa uppföljning väntas i början av december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida