högspecialiserad vård

Avancerade ingrepp på färre sjukhus

Avancerade ingrepp på färre sjukhus
I dag dör och skadas patienter i onödan för att läkare och vårdteam inte får tillräckligt med träning på sjukhus där det görs väldigt få ingrepp per år. Arkivbild: Colourbox

Den högspecialiserade vården måste koncentreras till färre sjukhus så att läkare och vårdteam får göra tillräckligt många ingrepp. Det anser regeringen som idag beslutat om hur detta ska gå till.

– Det är helt oacceptabelt att patienter skadas och dör för att läkare och annan vårdpersonal inte får tillräckligt med träning. Staten har ett viktigt ansvar för den nationellt högspecialiserade vården, och där föreslår vi nu en ny och mer effektiv process för att hantera koncentrationen av den vården, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Utredningen ”Träning ger färdighet” blev klar redan för två år sedan med förslag på hur det ska gå till att koncentrera den högspecialiserade vården. Nu har regeringen sagt ja till förslagen som kan träda i kraft 1 juli 2018.

Socialstyrelsen avgör

Det blir Socialstyrelsen som får regeringens uppdrag att besluta om vad som utgör nationell högspecialiserad vård och på hur många platser den ska bedrivas. Det kan vara på allt mellan en till fem platser, men inte i alla sex sjukvårdsregionerna.

Sedan får en ny nämnd med representanter för sjukvårdsregionerna besluta om vilka sjukhus som ska bedriva vården.

Den här processen kommer att ersätta både dagens rikssjukvårdssystem och den nationella nivåstruktureringen av cancervården.

Det har under flera år gjorts försök att begränsa olika typer av ingrepp till vissa sjukhus, men processen har gått mycket långsamt och sjukhus har varit ovilliga att släppa ifrån sig patienter till andra.

500 liv kan räddas

När ”Träning ger färdighet” presenterades för två år sedan sade utredaren Måns Rosén att 500 liv skulle kunna räddas årligen med en mer högspecialiserad vård.

Risken att dö inom 30 dagar är 23 procent högre om ett sjukhus gör färre än 10 operationer per år jämfört med sjukhus som gör fler än 100 operationer per år. Det visar data från nationella patient- och dödsorsaksregistren, som sammanställts av utredningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida