Bank för donerade ägg startar på Akademiska sjukhuset

Bank för donerade ägg startar på Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset hoppas kunna minska väntetiderna och hjälpa fler ofrivilligt barnlösa par. Arkivbild: Colourbox

Akademiska sjukhuset i Uppsala har startat landets första bank för donerade ägg för assisterad befruktning. Syftet är att minska väntetiderna och kunna erbjuda fler barnlösa hjälp.

15 september 2011

Sedan tidigare utför Akademiska sjukhuset omkring 30 äggdonationsbehandlingar per år. Men obalans mellan tillgång och efterfrågan har gjort väntetiderna långa för dem som drömmer om att bli föräldrar. Därför har sjukhuset nu inrättat en egen äggbank.

Metoden som banken använder sig av innebär att äggen kan frysas ned på obestämd tid, och att en del av äggen från samma donator kan ges till ett barnlöst par och resten sparas till någon annan. Vilket gör att fler kan behandlas.

– En ny metod för nedfrysning av obefruktade ägg, så kallad ”vitrifiering” innebär att resultaten vid äggdonationsbehandling är lika bra med frysta som med färska ägg, säger Kjell Wånggren, medicinskt ledningsansvarig på Reproduktionscentrum, i ett pressmeddelande.

Andra fördelar med den nya metoden är förenklad synkronisering av donation, befruktning och insättning av det befruktade ägget, samt ökad säkerhet, bland annat på grund av minskad risk för överföring av smittsamma sjukdomar från givaren till mottagaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida