Bättre för patienterna efter vårdvalet

Vårdvalsreformen har varit lyckad konstaterar Konkurrensverket i en rapport till regeringen.

Sedan vårdvalet infördes i landstingen har 181 nya vårdenheter tillkommit eller godkänts för etablering. Det är en ökning med 19 procent. Dessutom erbjuder många vårdenheter utökade öppettider. Patienten står i centrum mer än tidigare, och bemötande och kundservice har fått större uppmärksamhet.

– Det är bra för patienterna att det har blivit lättare att ta sig till en vårdcentral. Dessutom har landstingen en större fokusering på patienten. Vårdvalsreformen har varit lyckad, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Ett antal förbättringsförslag

I rapporten, som är en andra delrapportering av hur vårdvalet inom primärvåren har utvecklats, görs en genomgång av hur landstingen har genomfört reformen. Några landsting var igång med valfrihetssystem redan före årsskiftet, medan andra nu är i slutfasen på att införa vårdvalet.

Konkurrensverket ger i rapporten ett antal rekommendationer för att ytterligare förbättra vårdvalet. Bland annat anser verket att landstingen ska ges tid att vidareutveckla och förfina ersättningssystemen och öka möjligheterna till mångfald i utbudet av tjänster.

– Det håller vi med om. Några nya organisationssätt har vi inte sett till, man har bara bytt kostym, konstaterar Ulla Althin, avdelningsordförande i Stockholm.

Mer betalt för läkarbesök

I Stockholms läns landsting infördes vårdvalssystemet 2008. Från början skulle alla patienter träffa en läkare fast många kanske egentligen behövde få hjälp av en sjuksköterska.

– Det har skett en del smärre justeringar men fortfarande får många patienter en läkartid för att det ger en högre ersättning fast en distriktssköterska vore rätt nivå, säger Ulla Althin.

– Sen talar rapporten en del om överdiagnostik. Det är inget jag kan skriva under på, däremot bokar man två tider om det är två olika saker patienten behöver hjälp med.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida