Belastningen på akutmottagningarna i Skåne drabbar personalen hårt

Belastningen på akutmottagningarna i Skåne drabbar personalen hårt
Personalen på akuten i Lund känner sig så pressade av jobbet att de nu valt att vända sig till Arbetsmiljöverket. Arkivbild: Anders Olsson

"Jag är konstant trött och utarbetad". Personalen i Lund berättar om en orimlig arbetsbörda.

”Belastningen är enorm och man känner sig konstant otillräcklig”

”Att stå ensam ansvarig sjuksköterska för 20 patienter på en akutmottagning känns orimligt, i synnerhet när flera av dessa patienter är prio 2. Jag känner mig ofta otillräcklig och att jag inte har tillräcklig ”koll” på mina patienter”.

”Har alltid gått till mitt arbete med glädje. Nu är det som om man gått in i en vägg. Man är helt slut innan dagen ens har börjat på grund av oro för hur det ska bli under passet”

Anmäler till Arbetsmiljöverket

Citaten ovan är hämtade ur en undersökning som Vårdförbundet gjort bland sjuksköterskorna på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Listan över eländesberättelser är lång.

Vårdförbundet har begärt att arbetsgivaren ska åtgärda problemet. Men det svar som arbetsgivaren lämnat är man så missnöjd med att man nu valt att koppla in Arbetsmiljöverket med en så kallad 6:6a-anmälan.

Brist på sjuksköterskor

Problemen är i huvudsak två. Det är för få sjuksköterskor och det är svårt att rekrytera nya samtidigt som många av de platser som egentligen ska hållas öppna på sjukhuset i Lund och på andra sjukhus i regionen hålls stängda på grund av den allmänna bristen på sjuksköterskor.

Det innebär att de patienter som kommer till akuten ofta blir kvar där längre än nödvändigt. Mellan den 19 januari och 28 februari i år övernattade 232 patienter på akuten i Lund, vilket innebär att personalen tvingas vårda inneliggande patienter samtidigt som de ska ta hand om alla nya akutfall som kommer in.

Enligt Vårdförbundet uppvisar såväl medarbetarna som cheferna stressrelaterade symtom: sömnsvårigheter, ångest och oro, irritation, nedstämdhet, hjärtklappning och huvudvärk.

Chefer lämnar akuten

Vårdfokus har tidigare beskrivit hur personalen på akuten i Helsingborg dras med liknande problem och på Ystadsakuten är personalen orolig för hur det ska bli i sommar med tanke på att det redan nu saknas sjuksköterskor.

Även akutmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad har stora problem. Enligt Kristianstadsbladet har sju sjuksköterskor sagt upp sig under våren samtidigt som tre chefer valt att lämna verksamheten.

Antalet patienter som söker akut har liksom på de flesta andra akutmottagningarna i landet stadigt ökat och den personal som fortfarande arbetar kvar på Kristianstadsakuten oroar sig nu för att arbetsmiljön kraftigt kommer att försämras när så mycket kompetens försvunnit på kort tid.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida