Dålig koll på villkoren för inhyrda sjuksköterskor i Östergötland

Dålig koll på villkoren för inhyrda sjuksköterskor i Östergötland
Allt fler hyrsjuksköterskor tas in i vården, men ofta med oklara villkor. Arkivbild: Istockphoto

Endast hälften av regionens upphandlade bemanningsbolag har kollektivavtal.

Det var när en medlem kontaktade Vårdförbundet i Östergötland, efter att ha gjort ett misstag på jobbet som uthyrd sjuksköterska, som förbundet fick upp ögonen för hur lite regionen faktiskt vet om bemanningssjuksköterskornas villkor – en personalgrupp som ökat markant under senare år.

Kraftig ökning av inhyrda

Under förra året steg Region Östergötlands kostnader för bemanningssjuksköterskor från 8 till 21 miljoner kronor. Det innebär att en allt större del av sjuksköterskorna på regionens arbetsplatser hyrs in – och många från företag som saknar kollektivavtal.

Om dessa företag har kollektivavtalsliknande villkor för sin personal, eller inte, det vet ingen eftersom det inte kontrollerats.

– De vi hyr in har vi inget arbetsgivaransvar för. Vi har ansvar för den arbetsmiljö de har och att de får en bra introduktion så att de kan utföra ett gott arbete. Men de grundläggande arbetsvillkoren har deras arbetsgivare ansvar för, säger Mats Uddin, regionens HR-chef.

Oklara villkor

Förutom att fyra av åtta upphandlade bemanningsbolag saknar kollektivavtal anlitar regionen även andra företag med oklara villkor, som tas in då de upphandlade bolagen inte lyckas leverera tillräckligt många sjuksköterskor. Det visar en genomgång som Vårdförbundet i Östergötland gjort.

Visst är hyrsjuksköterskornas villkor viktiga, men vilket företag en sjuksköterska väljer att ta anställning i måste också vara individens eget ansvar, anser Mats Uddin.

– Jag vet inte hur många bolag vi anlitar som inte har kollektivavtal eller hur stort bekymret är. Men jag är stolt över vår egen verksamhet och känner någon att de har en arbetsgivare som inte ställer upp, då kan de alltid byta till Region Östergötland och börja jobba här.

Flera har fått problem

Vårdförbundet i Östergötland får hantera allt fler ärenden där medlemmar som jobbar för privata företag utan kollektivavtal fått problem, berättar Pia Molander, lokal ombudsman. Det kan exempelvis handla om pension som inte betalats ut som den ska eller otydliga villkor vid avvikelser.

När det gäller hyrsjuksköterskan som gjorde ett misstag på jobbet, och kontaktade Vårdförbundet i Östergötland för att få hjälp, så löste det sig till slut. Hon blev avstängd från sitt uppdrag i regionen, vilket inte hade hänt om hon varit anställd, berättar Pia Molander. Men efter att Vårdförbundet förhandlat med bemanningsbolaget där hon var anställd fick hon ekonomisk ersättning för förlorade arbetspass och erbjudande om ett nytt uppdrag.

Fakta

  • Vid upphandling av bemanningsbolag ska facket kopplas in i god tid, enligt medbestämmandelagen (paragraf 11 och 38).
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida