Bemanningskrisen

Danderydchef: Vi har hittat rätt sätt att jobba

Danderydchef: Vi har hittat rätt sätt att jobba
Danderyds sjukhus var ett av de första sjukhusen i landet att starta sjuksköterskelösa avdelningar. Nu efter tre år tycker verksamhetschefen Andreas Kling att de finslipat organisationen. Bild: TT

Underläkare är starkt kritiska efter att ha jobbat en sommar med sjuksköterskors arbetsuppgifter. Men chefen tycker att det fungerat bra och är patientsäkert — i brist på sjuksköterskor.

Tre underläkare som arbetat på Danderyds sjukhus i Stockholm vill få stopp för den nya modellen där underläkare delar och administrerar läkemedel. Vårdfokus rapporterade tidigare om att underläkarna oroar sig för patientsäkerheten och känner sig utnyttjade.

Läs mer: Underläkare: Vi vill inte jobba som sjuksköterskor

Andreas Kling är verksamhetschef och har i tre somrar varit ansvarig för de två eftervårdsavdelningarna där underläkare ersatt sjuksköterskor. På dagen har det även funnits en sjuksköterska på varje avdelning. På kvällar och nätter har underläkarna arbetat själva med undersköterskor. På dessa avdelningar vårdas patienter som är utskrivningsklara, men väntar på plats inom geriatriken och på stöd från kommunen.

Andreas Kling tycker att organisationen fallit väl ut.

– Jag tycker att vi hittat rätt sätt att jobba på sommaren.  Jag ser inte hur vi ska kunna lösa bemanningen annars, det går inte att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor på somrarna. Nu på hösten har vi lyckats. Större delen av året har vi inte kvar eftervårdsplatserna, just nu är det bara sex platser på en strokeavdelning, säger han.

Underläkarna fick blandade arbetsuppgifter för att ordinarie sjuksköterskor skulle kunna ta ut semester och sjukhuset kunna hålla vårdplatser öppna. Förutom på eftervårdsavdelningarna ersatte underläkare sjuksköterskor i speciella team på två vårdavdelningar. Sammanlagt handlade det om 30–40 underläkare.

De underläkare som Vårdfokus har talat med berättar att de kände sig osäkra på att hantera läkemedlen och de var oroliga för patientsäkerheten.

Vårdförbundet har tidigare ifrågasatt att sjuksköterskor kan ersättas med andra yrkesgrupper.

Läs mer: ”Vi accepterar inte det här”

Verksamhetschefen Andreas Kling menar att underläkarna är välutbildade eftersom de har gått ut termin 9 eller 10 på utbildningen. Dessutom fick de gå en två veckor lång introduktionsutbildning, där det ingick att träna läkemedelshantering tillsammans med en sjuksköterska.

Är arbetssättet patientsäkert?

– Ja, nu har vi jobbat in strukturen. Hela organisationen vet nu vilka patienter som ska vara på eftervårdsavdelningarna. Om en patient hamnar där för tidigt, så flyttas patienten tillbaka till en vanlig akutvårdsavdelning.

Har underläkarna tillräcklig kompetens?

– Ja, tillräcklig för arbetsuppgifterna de utför. Jag är sjuksköterska själv, jag säger inte att de gör sjuksköterskans arbetsuppgifter. De utskrivningsklara patienterna kommer inte från akuten. Patienterna kommer från andra vårdavdelningar där sjuksköterskor har gjort vårdplanering. Om nya bedömningar behövs, till exempel av sår eller nutrition, så finns en sjuksköterska dagtid.

Han hänvisar till att underläkarna haft flera placeringar på sjukhus under utbildningen och att många även har sommarjobbat tidigare som vårdbiträden och undersköterskor.

Danderyds sjukhus är, liksom övriga sjukhus i Stockholm, hårt pressat ekonomiskt. Det beräknade underskottet för 2019 beräknas till 156 miljoner kronor. Nyligen infördes anställningsstopp och inhyrningsstopp.

Är det billigare att anställa underläkare än sjuksköterskor?

– Nej, något dyrare, med jourersättningar, men ingen större skillnad. Jag ser inte det här ur ett kostnadsperspektiv. Nej, sommartid är det för att möjliggöra att sjuksköterskor ska få semester och att patienterna ska ha tillgänglighet i vården som vi behövt hitta alternativa lösningar. Och det har vi lyckats med.

Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Med underläkarna är det tvärtom. Det är hård konkurrens både om att få at-tjänst och underläkarjobb.

De underläkare som Vårdfokus talat med tycker att ni utnyttjar deras desperata situation. Vad är din uppfattning om det?

– Vi har ett minskat behov av underläkare, för vi har ökat antalet at-läkare. Men det är så situationen ser ut i Stockholm. Sjukhusen är väldigt populära och många vill få in en fot. Jag tror att de får räkna med att ta jobb där det ingår att hantera läkemedel exempelvis.

– Många uppskattar att få erfarenhet och tycker att det är ett bra sätt att komma in. Att jobba i team tar många med sig, med en ökad förståelse för teamarbete. Men jag är ödmjuk inför olika upplevelser i den här frågan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida