onkologi

Så kan patienterna göras mer delaktiga vid strålbehandling

Så kan patienterna göras mer delaktiga vid strålbehandling
Kristina Olausson, onkologisjuksköterska och doktorand.

Låt patienterna själva boka sina tider för strålbehandling. Det kan öka följsamheten och känslan av delaktighet i cancerbehandlingen, enligt en ny avhandling.

Det var när onkologisjuksköterskan och doktoranden Kristina Olausson gjorde en enkät för att bland annat jämföra fixationer vid strålbehandling, som hon fick fritextsvar som handlade om helt andra saker.

– Det fanns mycket frustration bland patienterna över att behöva sätta av flera timmar för en daglig behandling på tio minuter. Många jobbar, har barn som ska hämtas och lämnas på dagis och vill kunna leva så normalt som möjligt under de veckor behandlingen pågår, säger Kristina Olausson, som arbetat med sin avhandling om patienternas erfarenhet av strålbehandling vid cancer på institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

Att låta patienterna boka sina egna tider på webben till exempel, vore en relativ enkel förändring för vården och skulle öka patienternas känsla av delaktighet och upplevelsen av behandlingen, anser hon.  

– Tidsbokningen har traditionellt utgått från sjukvårdens arbetssätt i stället för från patientens önskemål. Om vården lämnar över tidsbokningen till patienterna kan följsamheten bli bättre. 

I den kvalitativa delen av enkäten deltog 825 patienter vid sju stora sjukhus i Sverige. 

Riktad information

Andra förslag på förbättringar som kom fram handlade om mer individanpassad information.

– Patienterna får mycket information första gången de kommer hit till den här tekniska vårdmiljön. Den har patienten hunnit glömma sedan när biverkningarna kommer, säger Kristina Olausson. 

Att använda ett personcentrerat förhållningssätt i kombination med att aktivt skapa en trygg vårdmiljö kan förbättra upplevelsen av en strålbehandling. Patienter som upplevde vårdmiljön som trygg och säker upplevde mindre ångest och oro, enligt studien.

Cirka hälften av alla patienter med cancer får strålbehandling. 

Kristina Olausson försvarar sin avhandling fredag 9 december på Norrlands universitetssjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida