Psykisk ohälsa

Ersta förlorar avtalet om vård till stressad personal

Ersta förlorar avtalet om vård till stressad personal
Capio Hjärnhälsan får ett särskilt ansvar för vårdanställda i Stockholm som mår psykiskt dåligt. Erstas psykiatriska klinik får inte sitt avtal med landstinget förlängt.

I många år har Ersta Diakonisällskap i Stockholm erbjudit psykiatrisk hjälp till personer som arbetar i sjukvården. Men vid årsskiftet upphör avtalet med Stockholms läns landsting. Uppgiften tas över av Capio Hjärnhälsan, meddelar landstinget i dag.

Ersta psykiatriska klinik har utvecklat ett särskilt behandlingsprogram för sjukvårdspersonal som drabbats av utmattningssyndrom. De senaste åren har tillströmningen av patienter ökat kraftigt.

När sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) i januari i år förklarade att hon inte längre ville ha en vård som enbart riktar sig till vårdpersonal reagerade många med upprördhet.

Starka protester

Bland annat bildades Facebookgruppen Upprop för att rädda Ersta psykiatriska klinik. Även den politiska oppositionen i Stockholms läns landsting protesterade mot nedläggningsplanerna.

Anna Starbrink backade och förklarade att man trots allt skulle försöka hitta ett sätt att behålla stressmottagningen för vårdpersonal. Men hon sa samtidigt att uppdraget inte nödvändigtvis skulle gå till Ersta Diakonisällskap eftersom en ny upphandling måste göras. Enligt Konkurrensverket stred avtalet med Ersta nämligen mot EU-lagstiftningen.

Får samma uppdrag

Upphandlingen har nu slutförts. I dag meddelade Stockholms läns landsting att hälso- och sjukvårdsnämnden antagit Capio Hjärnhälsan som ny leverantör av psykiatrisk öppen och sluten specialistvården från och med den 1 januari 2019.

Den nya vårdgivaren får ett särskilt ansvar för patienter som arbetar inom sjukvården eller andra kontaktyrken.

Enligt avtalet ska Capio Hjärnhälsan vid behov också erbjuda vård och stöd till närstående till personer som tagit sitt liv eller gjort allvarliga självmordsförsök.

Avtalet gäller i fyra år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra år.

Oppositionen ville att Ersta skulle få behålla uppdraget.

– Vi menar att Alliansens politik leder till utslagning av de mindre ideella vårdgivarna och att det leder till mindre mångfald och valfrihet för patienten. Dessutom kommer det samlade uppdraget för psykiatrisk vård för vårdpersonal inom en enhet nu helt att försvinna, säger Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida