Facken kräver ökad insyn när Ljungby lasarett upphandlas

Vårdförbundet, Kommunal, sktf och Saco har i en gemensam skrivelse till Kronobergs läns landsting begärt omedelbara överläggningar om upphandlingen av Ljungby lasarett.

De fackliga organisationerna tycker att de har alldeles för dålig insyn i processen.

? Vi har bett, tjatat och bönat om att få insyn i den. Det har vi också blivit lovade. Men det enda vi har fått vara med och tycka till om är vilken verksamhet som inte ska bedrivas. Vi vill ju även vara med och påverka vad som ska bedrivas, hur och i vilken omfattning, säger Carina Hermansson, ordförande i Vårdförbundets avdelning Kronoberg.

Hon anser att arbetsgivaren bryter mot medbestämmandelagen och därför kan komma att avkrävas ett stort skadestånd.

? Vi har också försökt att få med folk från omvårdnadsprofessionen i arbetsgivarens arbetsgrupper, men det har vi inte heller fått gehör för, säger Carina Hermansson.

Den 16 juni är det tänkt att landstingsstyrelsen ska ta beslut i frågan.

? Innan dess måste vi få underlag så att vi kan bestämma vad vi ska tycka och tänka.

Det var i november i fjol som den borgerligt styrda landstingsstyrelsen i Kronoberg beslutade att Ljungby lasarett ska läggas ut på entreprenad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida