Fler vårdplatser tas fram i Skåne

Bristen på vårdplatser och det stora trycket på Skånes akutsjukhus har gjort att ledningen nu har tagit fram förslag för att frigöra nya vårdplatser. Men fler åtgärder behövs och kommer att kräva mer pengar.

I dag presenterade ledningen för Region Skåne en utredning för hur man ska komma till rätta med bristen på vårdplatser och den tuffa belastningen på akutmottagningarna.

Bara sedan årsskiftet har besöken på akutmottagningarna på både lasarettet i Helsingborg och Sus, Skånes universitetssjukhus, ökat med 12 procent.

Skarp kritik

Under våren har Skåne fått kritik från både Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. De fackliga organisationerna och enskilda medarbetare har också uttryckt stark kritik när det gäller patientsäkerheten och arbetssituationen för de anställda.

Den handlingsplan som regionledningen presenterade i dag innebär på kort sikt:

• 14 nya vårdplatser på Trelleborgs lasarett och omfördelning av patienter från Sus Malmö till Trelleborg.
• Förbättrad utskrivningsprocess. Ändrade rutiner som till exempel innebär att patienter skrivs ut kontinuerligt även på helger.
• Extra jourlinje vid akutmottagningarna på Sus i Malmö och Lund.
• Snabbspår på akutmottagningarna ska korta patienternas väntetid.
• Omfördelning av vårdplatser från kirurgi till medicin frigör 20 nya vårdplatser i Malmö.

Mer pengar krävs

På sikt behövs fler åtgärder, anser regionledningen. Men det kräver mer pengar och politiska beslut. Ledningen föreslår:

• Förlängda öppettider på akuten i Trelleborg.
• Ytterligare sex vårdplatser i Trelleborg.
• 24 nya vårdplatser på Ängelholms lasarett.
• Utbyggnad av ASiH, avancerad sjukvård i hemmet.
• Vissa planerade rutiningrepp flyttas från Sus till de mindre sjukhusen.
• Flera olika pilotprojekt för att avlasta akutmottagningarna.
• Öka antalet intermediärvårdplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida