Hemsjukvård

Forskningssatsning för att förbättra demensvård

Forskningssatsning för att förbättra demensvård
Förhoppningen är att studieresultaten kan bidra till bättre kvalitet på kommunens demensomsorg. Bild: Colourbox

Tre studier i samarbete mellan Sundsvalls kommuns hemsjukvård och Mittuniversitetet ska leda till att situationen både för den sjuke och personalen förbättras. Bland annat ska man ta reda på hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att det är att vårda personer med demenssjukdom.

Den första studien ska utveckla arbetssätt och stödprogram för hemmaboende personer med demenssjukdom i det vardagliga livet.

– Det är väldigt angeläget att stärka livskvalitén för personer med demenssjukdom. Då är det helt avgörande att man kan klara sig själv med minimal hjälp. Genom projekten vill vi förstå individens behov och hur de upplever sin vardag men också förstå anhörigas och hemtjänstpersonalens perspektiv, säger Ove Hellzén, professor i omvårdnadsvetenskap på Mittuniversitetet, i ett pressmeddelande.

Den andra studien handlar om hur sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att det är att vårda personer med demenssjukdom.

Dessutom ska ett e-hälsoverktyg utvecklas för att stödja patienternas egenvård, exempelvis kring medicinering eller användning av hjälpmedel. Det ska kunna hjälpa äldre med multisjukdom att leva mer självständigt och med mindre behov av sjukvård.

Omkring 160 000 personer i Sverige lider av demenssjukdom av olika slag och antalet insjuknade beräknas öka med stigande ålder och ökad andel äldre i befolkningen. Utöver demenssjukdom så lever många äldre också med multisjuklighet med två eller flera sjukdomar samtidigt.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida