cancervård

Fortfarande långa väntetider för cancerbehandling

Det har inte skett några stora förändringar de senaste fem åren när det gäller hur länge patienter med cancer får vänta på behandling.

I en ny rapport redovisar Socialstyrelsen väntetiderna för elva olika cancerformer – från remiss till behandlingsstart.

Det är fortfarande lika långa köer som för fem år sedan för de flesta cancerformer. När det gäller njurcancer har väntetiderna till och med ökat, medan de har blivit kortare för vissa former av prostatacancer.

Men skillnaderna är stora mellan olika delar av landet – i vissa landsting kan man få vänta dubbelt så länge som på andra håll.

För riket som helhet var medianväntetiderna under 2014:

• 20 dagar för bröstcancer

• 37 dagar för hudmelanom

• 50 dagar för huvud- och halscancer (siffran är för år 2013 -2014)

• 30 dagar för lungcancer (siffran är för år 2013)

• 20 dagar för magsäckscancer

• 19 dagar för matstrupscancer

• 64 dagar för njurcancer

• 43 dagar för fjärrmetastaserad prostatacancer och 167 dagar för inter-mediär- och högriskprostatacancer

• 42 dagar för tjocktarmscancer

• 36 dagar för urinblåsecancer

• 56 dagar för ändtarmscancer.

Samtidigt visar en rapport från landets regionala cancercentrum, som kom i dag, att överlevnaden i cancer fortsätter att öka. Störst förbättring syns för 5-årsöverlevnad vid njurcancer och 1-årsöverlevnad vid lungcancer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida