Helsingborgs nattsjuksköterskor ifrågasatta

Helsingborgs nattsjuksköterskor ifrågasatta
Angelika Andersson, Vårdförbundets samordnare i Helsingborgs stad. Foto: Anders Olsson

Kommunen anser att natt- och kvällsarbetare har för bra villkor.

I dag på eftermiddagen möter Vårdförbundet i Skåne Helsingborgs stad i en central förhandling för att ta strid för kvälls- och nattsjuksköterskornas arbetstider, arbetsvillkor och löner.

Kommunen har meddelat att de vill lägga ner Syster Helsingborg, en organisation som mot kostnad servar bland annat kommunens äldreboenden, korttidsboenden, LSS-boende och hemsjukvård med sjuksköterskor på kvällar och helger.

Svårt med personal

Syster Helsingborg startade eftersom det var svårt att få tag på sjuksköterskor som ville jobba natt i kommunen. De lockades till verksamheten med bättre villkor, som mer tid till kompetensutveckling. Sjuksköterskorna kan också enkelt ringa in extrapersonal när det är mycket att göra eller någon blir sjuk eftersom de har ett eget joursystem. En kollega är alltid hemma med full lön, redo att hoppa in när det behövs.

Nu vill kommunen att kvälls- och nattarbete ska inrymmas i den ordinarie verksamheten och att alla kommunens sjuksköterskor ska kunna gå in och jobba natt, vilket innebär att det lokala avtalet för sjuksköterskorna i Syster Helsingborg sägs upp.

Oklara planer

Men hur arbetet ska organiseras så att tusentals patienter inom kommunen ska kunna få vård och omsorg även nattetid är fortfarande inte helt klart.

Planen är att Syster Helsingborg ska läggas ner den 1 april.

– Jag kommer att yrka på att man måste göra en risk- och konsekvensanalys, en komplett handlingsplan och en granskning av hur arbetsmiljön påverkas, säger Angelika Andersson, facklig samordnare i Helsingborgs stad.

Olika uppgifter

I en utredning som Helsingborgs stad gjorde under förra året kring omorganiseringen av sjuksköterskornas nattarbete konstateras att omvårdnadspersonalens kompetens är så hög i dag att behovet av sjuksköterskor minskat, detta trots att antalet patienter ökar.

Angelika Andersson har en helt annan version av detta.

– Jag har hört från flera boenden att chefer inte vill att personalen ringer Syster Helsingborg eftersom det kostar för mycket pengar.  Och så får det inte vara, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida