Hon lyfter omvårdnaden på Akademiska

Hon lyfter omvårdnaden på Akademiska
Många kvalitetsarbeten pågår, men ingen har överblicken. Det tänker Kristina Holmberg skaffa sig. Foto: Hannes Ljunghall

Akademiska sjukhuset hade en chefssjuksköterska i ledningsgruppen — men hon togs bort för några år sedan. När nu Kristina Holmberg har fått uppdraget rapporterar hon direkt till direktören.

I tre dagar har Kristina Holmberg haft sitt nya uppdrag när hon får frågan om hur hon tycker att det verkar. Bra, svarar hon. ?

— Det är ett viktigt uppdrag jag har fått och jag känner ett stort engagemang.?

Vårdfokus har tidigare skrivit om att omvårdnadskompetens blivit allt ovanligare i sjukhusledningarna. Akademiska sjukhuset i Uppsala var ett av de sjukhus som för några år sedan tog bort chefssjuksköterskan ur ledningsgruppen. Kristina Holmberg vet inte varför, och beklagar heller inte att hon själv inte kommer att ingå där. ?

— Jag ingår i staben och rapporterar direkt till sjukhusdirektören som jag har en nära kontakt med. Det känns att han har en helhetssyn på vården och patienterna, och att han inser att omvårdnaden är viktig för god vård, säger hon.??

Hon är den enda i staben med ett tydligt omvårdnadsperspektiv, men tror inte att det finns risk för att hon blir en sorts gisslan. Att vara ensam i yrkesrollen passar henne eftersom hon tycker om att ha möjlighet att formulera uppdraget själv. Dessutom kommer Kristina Holmberg att ägna mycket tid åt att samarbeta med andra. ?

Att skapa goda relationer blir en viktig uppgift.?

— Jag kommer att samarbeta med chefsläkaren och skapa nätverk både med vård- och avdelningschefer. En del i uppdraget blir att länka information från ledningen till cheferna och tvärtom. ?

Hon trycker på vikten av att samverka och hitta forum för det. Men först och främst ska hon ägna sig åt att lära känna verksamheten. Hospitera på olika avdelningar och intervjua chefer och medarbetare om vårdens styrkor och svagheter.?

— Redan nu har jag idéer som jag vill utveckla. Hur arbetar sjukhuset med trycksår och undernäring till exempel? Jag har ett förslag om att införa trycksårsronder, och vill veta om de dokument som skapas verkligen används. Det är funderingar som jag vill ta upp med ledningen.

Ingen har kommenterat hennes utnämning ännu, men hon tror att omvårdnadscheferna tycker det är bra att hon lyfter deras kompetensområde till ledningsnivån. Kristina Holmberg ser att hon kan få en viktig samordnande roll.?

— Av de samtal jag hittills har haft med chefer har jag förstått att det pågår många kvalitetsarbeten inom sjukhuset, men att det saknas någon som har en överblick över vad som sker. Jag kan ha den överblicken.

Kristina Holmberg/CV:

  • Arbetade på Akademiska sjukhuset mellan åren 1986 till 1994, till största
    delen på reumatologen — både på avdelning och på mottagning.
  • Har sedan dess varit verksamhets-chef och enhetschef i Uppsala kommun.
  • Har stor erfarenhet av äldrevård. "Det är bra eftersom många av patienterna här på sjukhuset är äldre och mycket av fokus ligger på äldres hälsa."
  • Är timanställd på Kvinnofridslinjen på Nationellt centrum för kvinnofrid.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida