Husläkarmottagningarna i Stockholm tjänar inget på undersköterskor

Husläkarmottagningarna i det nya Vårdval Stockholm gör sig av med undersköterskorna. Ersättningsnivåerna har gjorts låga för att verksamheten inte ska tjäna på att ha undersköterskor i stället för sjuksköterskor inom hemsjukvården.

5 februari 2008

Vårdval Stockholm har funnits i en månad och i dag presenterade tjänstemännen inom Stockholms läns landsting en utvärdering av hur det har fungerat så här långt. Fast en reservation gjordes redan från början: Inga frågor av politisk karaktär skulle besvaras eftersom ingen borgerlig politiker var med på presskonferensen.

Det var däremot den socialdemokratiske landstingspolitikern Dag Larsson. Han fick svara på frågor om ersättningssystemet som har kritiserats för att göra det svårt att driva mottagningar i utsatta områden.

– Jag känner oro för socioekonomiskt utsatta områden som missgynnas av det nya ersättningssystemet. Dessutom premierar systemet snabba läkarbesök och det finns risk för att psykosocial kompetens och undersköterskor försvinner från mottagningarna, sa han.

Låga ersättningsnivåer

Ersättningsnivåerna från landstinget är ett sätt att styra vilken kompetens som ska finnas på mottagningarna inom vårdval Stockholm. Kuratorer och psykologer ger en ersättning på 600 kronor vilket har kritiserats för att vara för lågt, med tanke på att varje sådant besök beräknas ta en timme.

Ett besök hos läkare, som kan ta mellan 10 och 30 minuter, ger en ersättning på 485 kronor, plus 500 kronor vid varje hembesök. Ersättningen för besök hos sjuksköterska ger 200 kronor och hos undersköterska 100 kronor. Den låga ersättningen för undersköterskors arbete innebär att man inte tjänar på att ha dem anställda inom hemsjukvården. Varje hembesök av undersköterska ger 150 kronor.

– Tidigare fanns en tendens att låta undersköterskor i stället för sjuksköterskor göra hembesök hos gamla eftersom det var billigare för verksamheten. Vi vill komma bort från det, sa Anders Olsson utredare och projektledare för Vårdval Stockholm.

I det nya systemet ger ett hembesök av en erfaren distriktssköterska en ersättning på 250 kronor. Den låga ersättningen för hembesök ansåg utredaren kunde vägas upp av att en distriktssköterska hinner med åtta till tio hembesök under en dag.

– Jag har talat med flera erfarna distriktssköterskor och de säger att det är ett rimligt antal hembesök, sa Anders Olsson.

Det höll inte chefen för enheten för allmänmedicin, Peter Lindqvist, med om.

– Det är en omöjlighet i stora delar av länet. Möjligen hinner man med så många i Stockholms innerstad eller i Sundbyberg, sa han.

Behåller sjuksköterskorna

Den låga ersättningen för sjuksköterskornas arbete har inte medfört att mottagningarna gör sig av med dem.

– Det finns ingen sådan tendens. Snarare att man ersätter undersköterskor med sjuksköterskor, sa Peter Lindqvist.

Vårdval Stockholm omfattar vård för fyra miljarder kronor, vilket innebär elva procent av Stockholms totala sjukvårdsbudget. Innan det infördes fanns en oro för att det skulle finnas områden inom landstinget där ingen vårdgivare skulle vilja driva en mottagning.

– I dag ser vi att läkare på alla redan befintliga vårdcentraler har ansökt om auktorisering samt att det har öppnat en del nya mottagningar. Framför allt där det finns en stor arbetande befolkning som i Kista och i Stockholms innerstad, sa Anders Olsson.

Vårdval Stockholm omfattar husläkare, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, logopeder, fotsjukvård och läkare i särskilt boende. Fler vårdområden, som till exempel operation av höft- och knäleder samt förlossningar, kommer under 2009. 13 nya husläkare har fått etableringsrätt från årsskiftet vilket innebär att det i dag finns 179 husläkarmottagningar. Av dem är 96 privata.

Trots att det inte är något som säger att vårdgivarna behöver vara läkare, är det än så länge nästan bara läkare som har ansökt om auktorisering. En del barnmorskor och sjuksköterskor har däremot etablerat sig som vårdgivare för mödravårds- och barnavårdscentraler. Hittills har 61 mödravårdscentraler och 115 barnavårdscentraler öppnats.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida