I Örebro intervjuas varje sjuksköterska som slutar

I Örebro intervjuas varje sjuksköterska som slutar
Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro, ser optimistiskt på framtiden vad avser tillgången på sjuksköterskor.

Ledningen vill få en tydligare bild av vad som får sjuksköterskor att trivas på jobbet.

21 augusti 2015

Liksom på så många andra håll i landet råder det stor sjuksköterskebrist på sjukhusen i Region Örebro. Sedan förra sommaren har cirka hundra vårdplatser varit stängda på de tre sjukhusen i Örebro, Karlskoga och Lindesberg.

En viss förhoppning finns att kunna öppna åtminstone några av platserna till hösten, men långt ifrån alla.

Framför allt råder det brist på grundutbildade sjuksköterskor, men även specialistsjuksköterskor saknas.

Fler sjuksköterskor i dag

Detta trots att sjukhuset totalt sett har fler sjuksköterskor i dag än för bara några år sedan.

– Vården har blivit mer komplicerad. Allt fler sjuksköterskor jobbar med mer avancerade uppgifter, samtidigt som dagens unga sjuksköterskor kanske inte accepterar att jobba som de som går i pension har gjort, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Jan Olsson.

För att få en bättre bild av varför sjuksköterskor slutar har ledningen beslutat att samtliga som säger upp sig eller går i pension ska intervjuas av närmsta chefen. Intervjuerna är frivilliga och vill inte sjuksköterskan att frågorna ställs av närmsta chefen kan det göras av någon på HR-avdelningen.

”Alla slutar inte för att de inte trivs”

– Alla slutar inte för att de inte tycker om att jobba hos oss. Det finns många skäl till varför folk säger upp sig. Många gör det för att de inte trivs eller orkar, men det finns även de som slutar för att de går i pension eller exempelvis måste flytta från orten. För oss är det viktigt att fånga allas upplevelser, säger Jan Olsson

Intervjuer med de anställda har gjorts tidigare i samband med att anställda sagt upp sig, men då inte på ett strukturerat sätt. I våras bestämde regionledningen att samtliga som lämnar arbetsgivaren ska intervjuas, under förutsättning att de själva vill.

– Jag förväntar mig att få en bild som gör att vi kan skapa en vård som också är en attraktiv arbetsplats.

Arbetsmiljön och arbetstiderna i centrum

I september ska första linjens chefer redovisa resultaten. Men redan nu står det klart att de vanligaste skälen till varför sjuksköterskor slutar, förutom pensionering, är missnöje med arbetsmiljön, arbetstiderna och lönen.

Det viktiga för Jan Olsson är inte vad varje person berättar utan att i första hand få en helhetsbild och kunna få fram mönster som visar vad som kan förändras för att få fler att vilja arbeta på sjukhuset – och stanna kvar.

– Sedan kommer vi att tillsammans med våra medarbetare och Vårdförbundet resonera kring hur vi ska ta oss an problemen. Om vi gör vårt arbete lite bättre än andra arbetsgivare hoppas jag att vi ska få ett försteg i att lyckas rekrytera och behålla sjuksköterskor, säger Jan Olsson.

Optimistisk framtidssyn

I takt med att universitetet i Örebro utbildar allt fler sjuksköterskor samtidigt som pensionsavgångarna börjar avta hoppas han om cirka ett år ha kunnat öppna upp betydligt fler platser nästa höst jämfört med i år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida