Intensiv kamp för att få stopp på VRE-epidemi i Gävleborg

Intensiv kamp för att få stopp på VRE-epidemi i Gävleborg
Hygien är A och O för att få stopp på spridningen av multiresistenta tarmbakterier. Arkivbild: Akademiska sjukhuset

Bättre städning och uppföljning ska stoppa spridningen som hittills drabbat ett 60-tal patienter.

Sedan ett antal veckor pågår en VRE-epidemi inom Landstinget Gävleborg. Spridningen av multiresistenta tarmbakterier har fortsatt, trots åtgärder. I nuläget finns ungefär 60 bekräftade fall inom landstinget.

För att få stopp på spridningen skärper nu landstinget kampen mot bakterierna genom en uppdaterad handlingsplan – som alla chefer inom landstinget uppmanas att läsa. Här framhålls bland annat hur viktigt det är att hålla rent.

– Vikten av mekanisk gnuggning, skrubbning och desinfektion av alla ytor går inte att överskatta för att minska risken för smittspridning, säger smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo.

Handläggning och uppföljning av patienter ska också skärpas, enligt den uppdaterade handlingsplanen.

En viktig åtgärd för att hindra uppkomsten av resistenta bakterier är att minska användningen av antibiotika. Sedan oktober 2011 har landstinget Gävleborg minskat antibiotikaförskrivningen med sju procent.

– Vi har kommit en bit på väg, men behöver göra ännu mer, säger Signar Mäkitalo.

Fakta VRE

  • VRE, vancomycinresistenta enterokocker, är en grupp tarmbakterier som blivit motståndskraftiga mot vancomycin, ett för intensivvården mycket viktigt antibiotikum.
  • Infektioner och symptom är ovanligt, men kan drabba äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida