»Jag gillar att se människor växa«

Magdalena Andersson disputerade — och gick tillbaka till sin gamla arbetsplats. Men arbetsuppgiften var ny: att använda sin forskarkompetens till att utveckla den kommunala vården.

För drygt ett år sedan disputerade sjuksköterskan Magdalena Andersson på temat palliativ vård. Nu använder hon sin forskarkompetens till att stötta kommunsjuksköterskor i att utveckla den kommunala vården och synliggöra sin egen yrkesroll.

– Jag gillar att se människor växa. Sjuksköterskorna i den kommunala vården är jätteduktiga och kan fantastiskt mycket, men det är inte alltid som deras breda kunnande tas tillvara fullt ut. Att få hjälpa till att synliggöra deras kompetens är nog det jag tycker är allra roligast i mitt nya jobb, säger Magdalena Andersson.

Tidigare arbetade hon som »vanlig« sjuksköterska i Eslövs kommun i Skå­ne. När den dåvarande äldreomsorgs­chefen frågade om någon av kom­mu­nens sjuksköterskor kunde tänka sig att delta i ett universitetslett forskningsprojekt om äldre personers sista tid i livet tackade Magdalena ja. Det ena ledde till det andra och i februari 2007 lade hon fram sin doktorsavhandling på samma tema.

? Redan när jag började doktorand-utbildningen var jag inställd på att fortsätta jobba i den kommunala vården, efter disputationen. Hur det skulle gå till hade jag ingen aning om, men eftersom det hela tiden fanns en positiv inställning till det jag gjorde hoppades jag att de skulle vilja ha mig kvar.

Och det ville de.

– Parallellt med att Magdalena skrev sin avhandling var hon inne och gjorde lite uppdrag för oss, sådant där som vi inte själva hann eller orkade ta tag i. Hon är en inspiratör som får saker och ting att lyfta, säger Eva Åström, socionom och chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Eslöv.

Redan innan Magdalena hade skrivit klart sin avhandling tog Eva Åström kontakt med andra kommuner i närheten för att höra om de kunde tänka sig att projektanställa henne tillsammans med Eslövs kommun. Fyra kommuner sade ja; Landskrona, Svalöv, Höör och Hörby.

Någon arbetsbeskrivning har Magdalena inte fått. Men tillsammans med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor och förvaltningscheferna är det sagt att hon ska stödja sjuksköterskorna, cirka 150 stycken totalt, i deras kompetensutveckling och hjälpa dem att komma i gång med och slutföra olika projekt.

? Sjuksköterskor är inte så vana vid att det ingår i yrket att driva utvecklingen av vården framåt. Hittills har alla idéer till nya projekt kommit från masarna och förvaltningscheferna. Det jag hoppas i förlängningen är naturligtvis att idéerna ska komma från sjuksköterskorna själva, säger Eva Åström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida