Kalix är bäst – Södersjukhuset är sämst

Kalix är bäst – Södersjukhuset är sämst
Vinnare: Kalix sjukhus. Här tar det bara 23 minuter att få träffa doktorn på akuten.

Skillnaderna i väntetider för att träffa läkare på akuten är stora. Vi har hela listan.

12 december 2014

I genomsnitt får patienterna vänta nästan en timme på att träffa läkare på akuten. Det visar Socialstyrelsens kartläggning som presenteras i dag. Det är en försämring med 7 minuter sedan den första mätningen 2010.

Rapporten visar också att skillnaderna är mycket stora runt om i Sverige. Väntetiden i Kalix, Sveriges snabbaste akutmottagning, är i snitt 23 minuter. På Södersjukhuset i Stockholm, som hamnar på jumboplats, får patienterna vänta nästan fem gånger så lång tid, uppemot två timmar.

Klicka på länken till höger för att läsa hela listan över väntetiderna på akutmottagningarna runt om i landet.

Besöken tar längre tid

Samtidigt har den totala tiden för ett genomsnittligt akutbesök ökat och är nu uppe i 2 timmar och 50 minuter. En förklaring, enligt Socialstyrelsen, är att trycket på akuten har ökat under åren samtidigt som bristen på vårdplatser gör att patienter som egentligen behöver läggs in för fortsatt vård får vara kvar onödigt länge.

Bristen på vårdplatser drabbar särskilt äldre och multisjuka vars akutbesök tar allra längst tid.

Långa väntetider även inom cancervården

I dag presenteras även en uppföljning av väntetiderna inom cancervården, som ligger kvar på ungefär samma nivåer som tidigare. Även här varierar det dock kraftigt beroende på diagnos och i vilket landsting man befinner sig. När det exempelvis gäller tjocktarmscancer så tar det i snitt 24 dagar från remiss till behandling i Västmanland. I Södermanland väntar patienterna dubbelt så länge.

I år kommer Socialstyrelsen genomföra analyser för att se vilka förändringar som krävs för att väntetiderna inom både akutmottagningarna och cancervården ska bli kortare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida