Kampanj för kollektivavtal i Vårdval Stockholm

De privata vårdgivarna visar svagt intresse för att teckna kollektivavtal med Vårdförbundet.

Vårdförbundet i Stockholm har startat en kampanj för att få teckna avtal med de privata vårdgivare som startat sin verksamhet men inte har kollektivavtal, inte heller är med i någon arbetsgivarorganisation.

–  Det är två veckor sedan vi gick ut med brev, men ingen har hört av sig, trots att vi satte ut både adress och telefonnummer. Visserligen skrev vi att vi skulle kontakta dem per telefon, fast vi trodde nog att åtminstone några skulle kontakta oss, säger Stockholmsavdelningens ordförande Ulla Althin.

Små privata vårdgivare
 
Brevet har skickats till ett 50-tal privata vårdgivare i Stockholms. Främst handlar det om mindre primärvårdsmottagningar som har tagits över av små, privata arbetsgivare. Personalen är oftast densamma som då enheten drevs i landstingsregi.

– Nästa vecka sätter vi oss och ringer för att påverka dem att gå med i någon arbetsgivarorganisation eller teckna kollektivavtal. Detta gör vi genom att beskriva fördelarna som också finns  för dem,  inte bara för de anställda, säger Ulla Althin.
 
Bland fördelarna med kollektivavtal för arbetsgivaren nämner hon tryggheten i att veta vad som gäller. 
 
–  Tyvärr kan en del arbetsgivare glömma bort att till exempel teckna försäkringar för de anställda.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida