Karolinska universitetssjukhuset blöder

Karolinska universitetssjukhuset blöder
Stora besparingar krävs på onkologen vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: TT

Måste spara 300-400 miljoner för att få nästa års budget i balans. Värst utsatt är onkologen där flera nu börjat säga upp sig.

Som Vårdfokus tidigare berättat har onkologen på Karolinska universitetssjukhuset i Solna drabbats av stora sparbeting sedan det visat sig att enheten ligger back 24 miljoner kronor.

Sjuksköterskor från bland annat mottagningarna och utbildningsenheten tvingas mot sin vilja arbeta på slutenvårdsavdelningarna.

– Många är förtvivlade. Det finns de som inte har hållit i en morfinampull på tio år. Utan inskolning kastas de in i en superkomplex vårdsituation utan att ens få någon inskolning. Det är katastrof, säger Karin Wieselblad som är specialistsjuksköterska i onkologi och arbetar som sektionsledare på onkologen.

Det blir stopp för vikarier, övertid och inhyrd personal. Ändå ska alla vårdplatser hållas öppna, vilket är tre vårdavdelningar på Karolinska och en som finns på Södersjukhuset.

Sjuksköterskor säger upp sig

Officiellt har redan ett tiotal sjuksköterskor sagt upp sig, bland dem två chefssjuksköterskor.

Karin WieselbladKarin Wieselblad.

– Men det är officiellt det. I verkligheten kommer många flera att göra det, det är jag övertygad om. Och de som slutar nu, av vilka vissa har 10-20 års erfarenhet, kommer nog aldrig tillbaka, säger Karin Wieselblad som själv dock valt att stanna.

Hon blir kvar för att hon brinner för sina patienter, men gör samtidigt klart att det även för henne finns en gräns.

– Ytterst är det patienterna som drabbas, det är alltid dem jag har i fokus. Men jag kommer inte att jobba kvar under vilka omständigheter som helst.

Hela sjukhuset ska spara

Men onkologen är inte den enda enheten som går back, även om det är där konsekvenserna just nu märks som allra mest. Totalt sett på hela Karolinska universitetssjukhuset, i Solna och Huddinge, fattas i nuläget mellan 300 och 400 miljoner kronor, samtidigt som bristen på framför allt specialistsjuksköterskor är stor.

Hur än ledningen gör lyckas den inte locka till sig nya sjuksköterskor i samma takt som de äldre och mer erfarna slutar.

Fler kommer att drabbas

Enligt Marianne Kock, samordnare för Vårdförbundet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, är det inte på grund av sjuksköterskorna eller barnmorskorna som sjukhuset går back. Även om allt fler hyrsjuksköterskor har anlitats är kostnaderna för Vårdförbundets medlemsgrupper i balans.

Det är de däremot inte på läkarsidan och inte minst har kostnaderna för övrig personal, exempelvis konsulter och ekonomer, dragit iväg. De centrala staberna har just fått veta att de måste bantas med 100 miljoner kronor.

– Just nu är onkologen i Solna mest utsatt av de nedskärningar som planeras. Men det kommer säkert att inom kort drabba fler. Den 15 december ska sjukhusledningen slutgiltigt presentera hur man ska få nästa års budget i balans, säger Marianne Kock.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida