Krisen på Karolinska

Karolinska varslar igen – nu 600 tjänster i vården

Karolinska varslar igen – nu 600 tjänster i vården
Karolinska universitetssjukhuset beräknas få ett underskott på 1,6 miljarder kronor under 2019. Årets andra varsel gäller vårdpersonal. Bild: TT

Det hårt pressade Karolinska universitetssjukhuset lägger i dag ett storvarsel på 250 läkartjänster och 350 underskötersketjänster, samt ytterligare tjänster inom sjukhusservice. Sjukhuset menar att det kan göras utan att patienterna påverkas.

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm beräknas få ett underskott på 1,6 miljarder kronor 2019. I dag kom årets andra varsel, som gäller läkare, undersköterskor och personal inom sjukhusservice.

 Varslet är nödvändigt och en logisk följd av vårt nya, smalare uppdrag att ge högspecialiserad och specialiserad vård. Vi har tidigare inte anpassat kostymen utan haft en bemanning för vårt gamla, bredare uppdrag. Nu minskar vi antalet tjänster men inte med fler än att vi kan fortsätta ge vård av hög kvalitet till våra patienter, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga, i ett pressmeddelande.

Ett första varsel för att anpassa organisationen till det nya uppdraget lades i maj i år och gällde 550 tjänster inom administrationen. Dagens varsel gäller tjänster inom vården.

Svårt att rekrytera sjuksköterskor

Inga av Vårdförbundets yrkesgrupper, sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, hör till de berörda, enligt sjukhusets information. Vårdfokus har tidigare rapporterat i en rad artiklar om sjukhusets svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

Enligt sjukhuset går förändringarna att genomföra med fortsatt god patientsäkerhet.  

Sedan flytten till den nya byggnaden har Karolinska Universitetssjukhuset ett nytt uppdrag: att svara för Stockholmsregionens högspecialiserade och specialiserade sjukvård.

Sedan dess har vård till ett värde av 950 miljoner kronor flyttas från Karolinska till andra vårdgivare. Samtidigt har personalstyrkan vuxit. Enligt sjukhuset är det orsaken till det ekonomiska underskottet.

Miljardunderskott trots besparingar

Miljardunderskottet finns kvar trots besparingar som anställningsstopp och varslet på administrativa tjänster. Sjukhuset har också minskat kostnader för hyror, it, material och läkemedel.

 Att varsla är en kraftig åtgärd och jag förstår att det skapar oro bland många medarbetare, men det är ofrånkomligt. Vi kommer att arbeta aktivt med att stödja alla medarbetare som eventuellt sägs upp att hitta nya arbeten. Jag vill betona att vi kommer att genomföra förändringarna med patientsäkerheten i fokus, säger Björn Zoëga.

Att få ordning på ekonomin var ett av de viktigaste målen för Björn Zoëga när han tillträdde som ny sjukhusdirektör i våras. Läs mer här.

Exakt hur många medarbetare som påverkas av varslet nu är inte klart, inte heller vilka. Nu startar processen för att hitta vilka roller som kan bli övertaliga längre fram. Den pågår under några månader och innehåller bland annat konsekvensbedömningar och facklig samverkan.

Oro från Kommunal

Enligt tidningen Dagens Nyheter så har fackförbundet Kommunal i dag under ett kort möte fått information att varslet rör 250 undersköterskor och 100 sjukhusservice-tjänster som köksbiträden och personer som transporterar patienter.

– Försvinner de kommer de undersköterskor och sjuksköterskor som blir kvar att få utföra dessa arbetsuppgifter. Det är obegripligt att arbetsgivaren ska kunna ta bort dessa yrkeskategorier utan att det kommer att få orimliga konsekvenser. Bara i augusti hade de en övertid som motsvarade 500 helårsarbetare, säger Catharina Häggbom, förhandlingsansvarig för Kommunal på Karolinska till DN.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida