Kommunsektorn klarar välfärdsuppdraget om staten delar med sig

Staten borde dela med sig av sitt överskott till kommunerna. För ”välfärdsuppdraget” kommer att fortsätta att öka — och det är vi som ska finansiera det, oavsett vem som utför det.

Det sa Anders Knape, ordförande i SKL, Sveriges kommuner och landsting, när han i dag presenterade SKL:s majrapport om kommunernas och landstingens ekonomi.

Kommunsektorn har klarat ekonomin under 2009 bättre än förväntat och det ser rätt ljust ut också 2010 med ett samlat överskott på närmare 19 miljarder kronor.

Överskott nu – underskott på sikt

Trots det hävdade Anders Knape att kommunerna och landstingen måste fortsätta att ”effektivisera verksamheten”. De ekonomiska utsikterna på längre sikt är dystra.För nästa år räknar SKL med att kommunsektorns samlade överskott ska bli 3,5 miljarder kronor och sedan väntar underskott.

Men om staten delar med sig av sitt överskott bör kommunsektorn klara av att finansiera de ökade kraven i framtiden, krav som inte bara beror på demografiska förändringar (en åldrande befolkning) utan också på medicinsk-tekniska landvinningar och ökade krav från medborgarna.

Också staten ställer krav. Så långt som att be staten nöja sig med att öka statsbidragen och låta landstingen sköta sin verksamhet själva ville Anders Knape inte gå.

Bra kvalitet till låga kostnader

– Naturligtvis föredrar vi generella statsbidrag, sa han. Men det finns en inneboende vilja att öka kvaliteten och hålla kostnaderna nere hos landstingen, det har vi alltid varit bra på. Nu börjar vi också få ordning på tillgängligheten.

Han hävdade också att decentraliserade sjukvårdssystem liknande Sveriges bidrar just till bra kvalitet till låga kostnader.

Om statsbidragen ökade i takt med att skatteunderlaget ökar – en idé som framfördes på dagens presskonferens – skulle de 2015 ligga på en nivå på omkring 35 miljarder kronor högre än i dag, och det skulle täcka de underskott som SKL kan se framför sig med oförändrade statsbidragsregler.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida