ny lag

Kortare väntetid för utskrivningsklara patienter

Kortare väntetid för utskrivningsklara patienter
Sedan den nya lagen infördes ligger patienterna kvar kortare tid på sjukhusen. Arkivbild: Getty images.

Den nya lagen har haft effekt, visar en rapport från Vårdanalys. Men statistiken brister och det är svårt att följa effekterna i flera av landstingen och regionerna.

Tidigare hade öppenvården och den kommunalt finansierade vården fem vardagar på sig att ta emot utskrivningsklara patienter från sjukhusen. Den 1 januari 2018 kom en ny samverkanslag som innebär att kommunerna bara har tre dagar på sig. Ligger patienterna kvar längre kan sjukhuset börja ta betalt för vården.

Läs också: Utskrivningsklara ska inte bli kvar på sjukhusen

Och den nya lagen har haft effekt visar en rapport från Vårdanalys, som har regeringens uppdrag att följa genomförandet av lagen.

Drygt tre dagar

För perioden januari-augusti 2018 var den genomsnittliga vårdtiden för utskrivningsklara 3,3 dagar. Det kan jämföras med 4,3 dagar för motsvarande period 2017.

En genomgång av statistiken som Dagens medicin gjorde tidigare i höstas visade också att patienterna numera blir kvar kortare tid.

Men det finns problem med statistiken, skriver Vårdanalys i sin rapport. Det saknas fullständiga data från fyra landsting och regioner: Östergötland, Västra Götaland, Skåne och Jämtland/Härjedalen.

Stor spridning

Det är också stora skillnader mellan olika landsting, men av de 17 landsting där det finns fullständiga data har det skett en minskning av vårdtiden i 13. Det är också stor spridning inom landstingen och Vårdanalys påpekar att det är viktigt att följa siffrorna ner till kommunnivå.

Vårdanalys konstaterar att under 2017 och 2018 har ett brett utvecklingsarbete bedrivits av landsting, kommuner och SKL (Sveriges kommuner och landsting) för att stödja införandet av den nya lagen. Utvecklingsarbetet har skett inom fyra huvudområden: information till och utbildning av personalen, införande och utveckling av it-system samt införande av nya rutiner och processer.

Hela rapporten hittar du här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida