Kortare väntetider hos barn- och ungdomspsykiatrin

Jämfört med förra året är det bara hälften så många som får vänta mer än 60 dagar på fördjupad behandling eller utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin. Allt fler kommer också snabbare till ett första besök.

Satsningen på att korta väntetiderna inom barn- och ungdomspsykiatrin har pågått sedan 2006. Då var det 800 barn som fick vänta mer än 90 dagar på att få komma till ett första besök. 2010 var det bara 11 barn som behövde vänta så länge.

För 2010 har kravet varit att det första besöket ska ske inom 30 dagar. 20 av 21 landsting klarade det i minst 90 procent av fallen och får därmed del av regeringens stimulansbidrag på 214 miljoner kronor.

Örebro län låg klart under de övriga och klarade det bara i 75 procent av fallen.

Barn i Västmanland får vänta länge

Enligt statens krav på kommuner och landsting ska barn och ungdomar inte heller behöva vänta längre än 60 dagar på fördjupad behandling eller utredning. Det klarar alla landsting utom Västmanland, Örebro och Stockholm. I Västmanland är det 40 procent av barnen som får vänta längre tid.

Nästa år skärps kraven på snabbt omhändertagande ytterligare. Då ska väntetiderna till behandling ner till max 30 dagar.

Nyligen fick barn- och ungdomspsykiatrin skarp kritik av Socialstyrelsen efter en omfattande tillsyn. Enligt Socialstyrelsen ger landsting och kommuner otydliga uppdrag med resultat att ingen tar ansvar för att snabb och rätt vård ges till barn och unga med psykiska problem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida