Kräver biomedicinska analytiker

För att få driva en vårdcentral i Örebro län måste det finnas en biomedicinsk analytiker. Det är det enda lands­ting som ställer speci­fika krav på sådana specialistkunskaper.??

5 januari 2011

De flesta andra landsting har bara kravet att det ska finnas läkare som är specialister i allmänmedicin och att det ska finnas distriktssköterskor.?

Varje landsting har en så kallad uppdragsbeskrivning där de har skrivit ner vad som krävs för att få starta en mottagning. Där står bland annat vilka kompetenser som krävs när en vårdcentral ska bemannas. ?

I Örebro län har landstinget specificerat bemanningskraven mer än på andra håll. Förutom allmänläkare och distriktssköterska ställs även krav på att det ska finnas:?

  • biomedicinsk analytiker?
  • sjukgymnast?
  • psykosocial kompetens?
  • specialistmottagning för diabetes?
  • specialistmottagning för astma/kol?
  • bvc med barnsjuksköterska/distriktssköterska?
  • mvc med barnmorska??

Enhetschefen för hälsovalet Örebro, Eva Frantz, tycker att det är viktigt att ställa specifika krav på kompetens.?

— Biomedicinsk analytiker är ju en egen profession. Det är en yrkesgrupp med en kompetens och utbildning som sjuksköterskor och andra inte har. Det är viktigt att de vårdcentraler som arbetar på uppdrag åt landstinget har personal med rätt kompetens.??

Alla vårdcentraler i Örebro län har inte en egen biomedicinsk analytiker anställd, utan några samverkar med andra vårdcentraler eller har avtal med sjukhuset.?

— Ytterst handlar det om patientsäkerhet och det tycker jag att man ska värna om, säger Eva Frantz.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida