Kvinnor gör teamet smartare

Kvinnor gör teamet smartare
Ju fler kvinnor som ingår i teamet desto smartare blir besluten, visar amerikansk forskning.

Nu är det bevisat. Ju fler kvinnor som ingår i gruppen, desto smartare blir teamet. Men det beror inte på att kvinnor är intelligentare än män utan på att de generellt sett är mer sociala.

Allt enligt studier som gjorts av forskare vid MIT och Carnegie Mellon University i USA och som refereras i tidningen Ny Teknik.

Kvinnor och män i åldrarna 18-60 år har slumpvis delats in i 192 grupper som har fått i uppgift att lösa såväl komplexa problem som att brainstorma och fatta beslut.

När teamens IQ räknades ut visade det sig att team med många kvinnor fick högst poäng. Ju fler kvinnor i gruppen, desto smartare var teamet.

– Vi blev både överraskade och fascinerade över hur liten korrelation de enskilda individernas intelligens har till gruppens. Vi hade föreställt oss att gruppens IQ skulle bli genomsnittet av individernas, säger Anita Woolley, professor i organisationsteori till Harvard Business Review.

Hon betonar att skillnaderna snarare kan hänföras till kvinnornas sociala förmågor än till deras intelligens.

Det visade sig nämligen att grupper där de smarta tog över diskussionerna inte var speciellt smarta som grupp.

De mest framgångsrika teamen var istället de där individerna lyssnade på varandra, hade ett öppet sinne och gav varandra konstruktiv kritik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida