Låga grundlöner ses över på Karolinska

Låga grundlöner ses över på Karolinska
Karolinskas HR-direktör Lena Freijd lovar att nivån på grundlönerna ska ses över innan den nya ersättningsmodellen införs.

På flera avdelningar inom Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har grundlönerna hållits nere med hänvisning till höga ersättningar för obekväm arbetstid. Som en följd av personalens protester mot försämrad ob-ersättning lovar ledningen nu att se över lönerna.

I går kunde Vårdfokus berätta att Karolinska har skjutit upp införandet av den nya ersättningsmodellen för obekväm arbetstid. Sjukhusledningen vill utreda konsekvenserna ordentligt först, vilket innebär att införandet av det nya systemet fördröjs till hösten.

Grundlöner har hållits nere

– Det som har kommit fram är att grundlönerna på flera avdelningar har satts lägre med hänvisning till de höga ob-ersättningarna med det gamla poängavtalet. Det här måste vi titta närmare på och se om vi behöver justera upp grundlönerna när den nya ersättningsmodellen införs, säger HR-direktören Lena Freijd.

Hon vill i dag inte säga hur många av de anställda som skulle kunna få höjd grundlön eller hur mycket pengar det kan handla om.

– Nu ska vi analysera det här ordentligt och sen får vi återkomma med förslag på åtgärder, säger Lena Freijd.

Vill se till sakfrågorna

Varför har ni inte tittat på det här tidigare, de fackliga organisationerna har ju påpekat konsekvenserna när ni har förhandlat fram det nya avtalet?

– Vi visste att det skulle bli förändringar, att några skulle förlora på den nya modellen och att några skulle tjäna på den, men det är först nu som vi kan se konsekvenserna på varje avdelning.

Hur mycket har ni påverkats av de starka protesterna mot den nya ersättningsmodellen?

– Det är klart man påverkas, men det viktiga är att se till sakfrågorna och att det blir konsekvenser av det nya förslaget som inte är okej.

Ny modell kommer

Lena Freijd anser att det är helt felaktigt att man har hänvisat till poängmodellen för att hålla nere grundlönerna och menar att grundlön och ob måste hållas isär.

Även om införandet av den nya ersättningsmodellen för obekväma arbetspass nu skjuts upp kommer den att införas så småningom när översynen av grundlönerna är klar.

Lena Freijd menar att det är ett bättre system och säger att det tidigare systemet med ett stort antal olika poängmodeller var snårigt och orättvist. Dessutom har det varit svårt att ha kontroll över kostnaderna.

Avsikten med den nya modellen är att alla ska ha samma ersättning oavsett grundlön. Det tidigare systemet gav mer i ersättning till dem som hade högre grundlön.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida