Läkarna vill inte ledas av sjuksköterskor

Läkarna vill inte ledas av sjuksköterskor
Anna Aldeborg, förtroendevald i Vårdförbundet, tar strid för de två sjuksköterskorna vid Norra Älvsborgs länssjukhus.

Att chefens profession har betydelse visar en konflikt som har blossat upp inom NU-sjukvården. Där vill läkare inte ha verksamhetschefer som är sjuksköterskor.

2 januari 2013

Anna Aldeborg är arg, eller åtminstone höggradigt irriterad. Hon är facklig samordnare inom NU-sjukvården och styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland. Nyligen begärde hon en central tvisteförhandling om ett förslag från sjukhusledningen inom NU-sjukvården. Det gäller två verksamhetschefer — sjukskötersk­or — som ledningen vill ersätta med en läkare.??

— Bakgrunden är att anestesi, operation och iva omorganiserades för två år sedan. Klinikerna samlades inom ett område och fick en områdeschef, en läkare, samt två verksamhetschefer, båda sjuksköterskor. Nu har organisationen äntligen börjat sätta sig och både våra och Kommunals medlemmar är nöjda med verksamhetscheferna. Dessutom börjar ekonomin komma i balans, berättar Anna Aldeborg.??

Gott och väl. Om det inte vore för att områdeschefen, med stöd från Läkarföreningen och sjukhusdirektören, nu vill göra om området till en klinik — ledd av en ny verksamhetschef med ”högre medicinsk kompetens”. Det är den formuleringen som gör både förtroendevalda och medlemmar arga. I ett brev till sjukhusdirektören skriver Vårdförbundets och Kommunals medlemmar att det är viktigare med personliga ledaregenskaper än med medicinsk kompetens för att leda.?

Undersköterskor och sjuksköterskor är nöjda med sina två verksamhetschefer. Områdeschefen har också sagt att han är nöjd. Men — han vill ha en klinik och en verksamhetschef, och hon eller han ska ha ”högre medicinsk kompetens”.?

Kravet från läkarhåll på att deras verksamhetschef ska vara en läkarkollega är inget nytt. Det är till och med så att de redan nu har en egen chef på an-op-iva. De ser nämligen svårigheter i att ha utvecklingssamtal och bli lönesatta av verksamhetschefer som inte är läkare. Snurrigt, tycker Anna Aldeborg.??

— Man lönesätts av en chef inte av en profession. Det borde inte ha någon som helst betydelse om den lönesättande chefen är läkare, sjuksköterska eller något annat. Vi sjuksköterskor har ju inte alltid chefer från vår egen profession som lönesätter oss.?

Fackligt förtroendevalda fick reda på sjukhusledningens intentioner vid en central samverkan i mitten av november. Sjukhusdirektören undvek att tala om ”profession” och höll sig först till formuleringen ”organisationen kräver högre medicinsk kompetens”. Men pressad att tala klartext erkände han till sist att det var en läkare man ville ha som verksamhetschef.

Så nu driver sjukhusledningen frågan, trots att alla fackliga organisationer, utom läkarnas, är negativa till förslaget.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida