Lund. Hotade att frånsäga sig ansvaret

2 maj 2012

Arbetssituationen på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund är kaotisk. De driftansvariga sjuksköterskorna har hotat med att frånsäga sig sitt ansvar om inte arbetsgivaren gör något. Ett möte mellan fackliga organisationer och ledningen resulterade i utökad bemanning nattetid: en medicinsk husjour, en sjuksköterska och en vårdplatskoordinator. ?

Nu ses över om akutklinikerna i Lund och Malmö kan slås ihop.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida