Lund rekryterar personal till 20 nya vårdplatser

För att lösa det akuta problemet med brist på vårdplatser öppnas nu 20 nya platser vid Skånes universitetssjukhus i Lund på gamla avdelning 7 som står tom.

14 januari 2011

Den här åtgärden är en av flera för att komma till rätta med problemen att hitta vårdplatser på sjukhuset.

Beslutet innebär att medarbetare ska rekryteras till avdelningen och att den ska utrustas med sängar, dagrum med mera. Allt ska ske så snabbt som möjligt och arbetet med att öppna den nya avdelningen har redan inletts.

Hur snabbt inflyttningen kan ske beror på hur fort det går att rekrytera nya, fast anställda medarbetare, säger klinikchefen Hans Friberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida