Många i kläm när samordningen mellan Lund och Malmö startar

I morgon, onsdag, inleds genomförandet av den omdiskuterade samordningen av universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Många av Vårdförbundets medlemmar känner sig överkörda.

I grunden är dock Vårdförbundet positivt inställd till samordningen.

? Genom att ha samma verksamheter på båda sjukhusen görs det i dag massor av dubbelarbete. Inte minst administrativt. Samordnas forskningen finns det säkert vinster att göra, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning. 

Däremot tycker han att projektet har varit alltför toppstyrt.

? Många av våra medlemmar har uppfattat det som att den information som kommit uppifrån har ”silats”. På andra kliniker har samverkan gått alldeles lysande. Men det finns fortfarande farhågor för hur det ska bli i slutändan och var medarbetarna ska arbeta rent fysiskt, säger Mats Runsten.

Inte bara läkare kritiska

Från läkarhåll har flera kritiska röster hörts i massmedierna. Bland annat har det framförts kritik mot att etablerade forskarnätverk slås sönder och att många specialister väljer att söka sig någon annanstans för att slippa bli ”intvingade” i samarbeten som de själva inte tror på.

Men det är inte bara läkarnas kompetens som riskerar att gå förlorad. Även om Vårdförbundets medlemmar legat lågt i den offentliga debatten döljer sig under ytan en stark irritation mot att besluten tagits över huvudena på personalen och att folk nu mot sin vilja tvingas arbeta på ett nytt sjukhus. Antingen stationärt eller genom att rotera mellan de båda sjukhusen.

Ett exempel är reumatologin där sex slutenvårdsplatser till hösten förs över från Universitetssjukhuset i Malmö till Universitetssjukhuset i Lund. Personalen i Malmö har tillfrågats om de vill följa med. Samtliga har sagt nej. Ledningen har i det läget valt att ”tvångsförflytta” nio personer med kortast anställning, varav fem är sjuksköterskor, till Lund. Flera har meddelat att de istället kommer att säga upp sig.

Flera sjuksköterskor har lämnat avdelningen

Sedan Prolumaprocessen (det vill säga samordningen av sjukhusen, se faktaruta) startade har sju sjuksköterskor lämnat avdelning 11 i Malmö, där reumatologpatienterna i dag vårdas. Orsakerna är flera, bland annat missnöje med löner och tidigare nedläggningshot, men det tolkas också som en protest mot hur Prolumaprojektet har genomförts.

? Personalen på avdelningen har över huvud taget inte fått vara med och påverka processen. Facket har fått informationen när allt har varit klappat och klart. Flytten av slutenvårdsplatserna fick vi reda på först sedan beslutet hade tagits, säger Lena Hänsel, Vårdförbundets fackliga företrädare på reumatologen i Malmö.

En av dem som valt att tacka nej till att arbeta i Lund är sjuksköterskan Nina Svensson, på avdelning 11.

Gemenskap splittras

? Jag får söka en tjänst någon annanstans på sjukhuset i Malmö. Det är tråkigt, för vi är en väldigt sammansvetsad grupp som nu splittras. Många har jobbat här i 20 år, säger hon.

Elisabet Lindqvist blir från och med i morgon ny verksamhetschef för den samordnade reumatologin. Hon har full förståelse för att personalen inte gärna flyttar på sig.

? Många bor flera mil söder om Malmö. Det finns helt enkelt inte kommunikationer som passar för dem, säger hon samtidigt som hon tycker det är olyckligt att reumatologin nu tappar en del kompetens på grund av flytten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida