Mari kände stöd efter kurs

Vårdförbundet och Qulturum i Jönköping skapade en kurs för att göra chefer trygga i förbättringsarbete. Nu har flera projekt startat.

Standardiserade introduktionsprogram för nyanställda och kortare tid till operation, det är exempel på förbättringsprogram som har dragits i gång efter kursen. Den första chefs­utbildningen i förbättringskunskap började hösten 2010 och inleddes med en inspirationsdag.

Sedan följde ett ledarutvecklingsprogram med fyra utbildningstillfällen där omkring 30 utvalda chefer deltog. Ett år senare startade en andra utbildningsomgång som, liksom den första, leddes av utvecklingsledare från Qulturum i Jönköping och ombudsmän på Vårdförbundet.??

— Den stora vinsten med den här utbildningen är den skillnad chefernas nya kunskaper i förbättringsarbete gör i vården. En annan, lika viktig, är att de bildar nätverk och fortsätter att hålla kontakt med varandra, säger Merja Nyholm, handläggare på Vårdförbundet med ansvar för chefs- och ledarfrågor.?

Efter att ha drivit två utbildningar utvecklar Vårdförbundet nu också ett internetbaserat forum för chefer. En kollegial mötesplats för att stärka dem i deras yrkesroll är målet.?

Om utbildningarna kommer att fortsätta är ännu oklart. Utvärderingarna visar att cheferna är nöjda — både med att få kontakt med kolleger och med att se att förändringarna gör skillnader för patienterna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida